Премини към основното съдържание
Фунгициди

ФОЛПАН® ГОЛД

Фолпан Голд е двукомпонентен фунгицид с предпазно, системно и антиспорулантно действие за контрол на мана по лоза.

ФОЛПАН ГОЛД

General Info

Фолпан Голд е комбинация от активните вещества металаксил-М и фолпет, които предоставят както системно, така и контактно действие срещу причинителя на мана по лозата.

 

Механизъм на действие

Металаксил-М прониква през епидермиса в паренхимните тъкани и инхибира биосинтеза на липиди в клетките на патогена. Фолпет се отлага върху повърхността на третираните части, свързва се със сероводородните съединения в клетките на патогена и възпрепятства нормалното клетъчно делене. В резултат от комбинираното действието на металаксил-М и фолпет се блокира нарастването на мицела, инхибират се кълняемостта и образуването на патогенни спори. Системното действие на Фолпан Голд осигурява защита на новия прираст, появил се между две последователни третирания.

 

Смесимост

Продуктът да не се смесва с бордолезов разтвор, полисулфиди и минерални масла.

Продуктът може да се прилага 20 дни след третирането с минерални масла и полисулфиди.

В случай на смесване с други продукти, да се спазва най-дългият карантинен срок за продукт в сместа. Да се спазват предпазните мерки, предписани за най-токсичния продукт в сместа.

 

УПОТРЕБИ

Лозя (винени сортове)

200 мл/дка за контрол на мана (Plasmop ara viticola)

Момент на приложение: При поява на симптоми.

Количество работен разтвор: 100 л вода/дка.

Карантинен срок

28 дни

Техника на приложение

Конвенционална наземна техника.

Максимален брой приложения

3 на сезон