Премини към основното съдържание
Фунгициди

МЕРПАН® 80 ВГ

Мерпан 80 ВГ е контактен фунгицид съдържащ активното вещество каптан.

МЕРПАН 80 ВГ

General Info

Той осигурява защита и действие срещу голям брой гъбни болести по овощни като струпясване по ябълка, къдравост по праскова, ранно и късно кафяво гниене, видове сачмянки по сливи, череши, праскови и др. гъбни болести.

 

Механизъм на действие

Мерпан 80 ВГ съдържа 800 г/кг каптан, който е от групата на фталимидите, фунгициди, които при контакт с фитопатогена се свързват със сероводородните съединения в клетките на гъбния патоген и инхибират клетъчното делене.

 

Смесимост

Продуктът не е съвместим с продукти за растителна защита с алкална реакция (бордолезов разтвор, полисулфиди и др.) и продукти на основата на масла и сулфиди.

 

УПОТРЕБИ

Праскови, нектарини

450 г/дка за контрол на къдравост по праскови (Taphrina deformans).

Момент на приложение: BBCH 93-97 (започва листопада – всички листа са паднали).

Количество работен разтвор: 80-120 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

375 г/дка за контрол на къдравост по праскови (Taphrina deformans).

Момент на приложение: BBCH 51 (цветните пъпки са затворени, виждат се светло кафяви люспи).

Количество работен разтвор: 80-120 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

225 г/дка за контрол на къдравост по праскови (Taphrina deformans), гъбна сачмянка (Coryneum beiferinckii) и фомопсис (Phomopsis amygdali).

Момент на приложение: BBCH 59 (повечето цветове с венчелистчетата са оформени като топчици (бял бутон).

Количество работен разтвор: 80-120 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

225 г/дка за контрол на ранно и късно кафяво гниене (Monilia spp.).

Момент на приложение: BBCH 69-73 (край на цъфтеж (паднали са всички венчелистчета) – вторично окапване на завръза).

Количество работен разтвор: 80-120 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Забележка: Максимум 4 третирания за култура/ вегетация с минимален интервал от 10 дни и максимум 10.2 кг а.в./ха за вегетация. Да се спазва минимален интервал от 10 дни между отделните приложения.

Ябълки, круши, круши „Наши“, дюли

200 г/дка за контрол на струпясване (Venturia spp.), гниене при съхранение (Gloesporium sp.) и стемфилиум по круши (Stemphylium vesicarium). Момент на приложение: BBCH 9-85 (зелените връхчета са 5 мм над люспите на пъпките - напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта).

Количество работен разтвор: 80-150 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 6 през 7-10 дни.

Забележка: Продуктът да се прилага при спазване на Закона за пчеларство.

Кайсии, сливи, череши

225 г/дка за контрол на сачмянков синдром (Wilsonomyces carpophilus) и ранно и късно кафяво гниене (Monilia spp.).

Момент на приложение: BBCH 71-85 (разрастване на яйчника: окапване на завръзи след цъфтежа – оцветяването се развива).

Количество работен разтвор: 80-150 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 4 при кайсии и сливи; 2 при череши през 10 дни.

Карантинен срок

Ябълки, круши, круши Наши, дюли - 28 дни

Прасков и, нектарини, кайсии, сливи и череши - 21 дни

Техника на приложение

Механизирана наземна техника.

Максимален брой приложения

Ябълки, круши, круши „Наши“ и дюли 6 през 7-10 дни.

Праскови, нектарини 1 на сезон

Кайсии, сливи 4  на сезон

2 при череши през 10 дни