Премини към основното съдържание
Фунгициди

МИРАДОР® 250 СК

Мирадор 250 СК е трансламинарен, листен фунгицид, с широкоспектърно действие срещу болестите по пшеница, ечемик и маслодайна рапица.

МИРАДОР 250 СК

General Info

Мирадор 250 СК осигурява допълнителен зелен физиологичен ефект и подсигурява добивния потенциал на културното растение.

 

Механизъм на действие

Азоксистробин (от групата на стробилурините) действа като инхибитор на митохондриалното дишане (комплекс III) и блокира нарастването на мицела и спорите на патогена. В резултат от действието, функционирането на клетките на патогените се нарушава, блокират се енергиийните процеси и патогените загиват.

 

Смесимост

При смесването на Мирадор 250 СК с друг продукт се препоръчва предварително да се направи тест за съвместимост в отделен съд и за действието на сместа върху третираната култура. Да се спазва по-дългият карантинен срок.

 

УПОТРЕБИ

Пшеница

60-80 мл/дка за контрол на брашнеста мана (Erysiphe graminis), ран листен пригор (Septoria tritici) и кафява ръжда (Puccinia recondita).

Момент на приложение: BBCH 29-37 (край на братене – видим флагов лист) и BBCH 39-50 (флагов лист – край на вретенене).

Количество работен разтвор: 10-25 л вода/дка.

Максимален брой приложения: прилага се двукратно във фази BBCH 29-37 и BBCH 39-50 през 14-42 дни.

Ечемик

80 мл/дка за контрол на брашнеста мана (Erysiphe graminis).

Момент на приложение: BBCH 29-37 (край на братене - видим флагов лист).

Количество работен разтвор: 10-25 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1.

Рапица

80 мл/дка за контрол на бяло гниене (Sclerotinia sclerotiorum).

Момент на приложение: BBCH 55-69 (видими оформени единични цветни пъпки, но още затворени (основно цветообразуване) - край на цъфтежа).

Количество работен разтвор: 10-15 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Карантинен срок

Пшеница и ечемик - 35 дни

Рапица - 21 дни

Техника на приложение

Листно третиране с конвенционална наземна техника.

Максимален брой приложения

Пшеница прилага се двукратно във фази BBCH 29-37 и BBCH 39-50 през 14-42 дни.

Ечемик и рапица 1 на сезон