Премини към основното съдържание
Фунгициди

ВИНОСТАР®

Виностар е двукомпонентен фунгицид с предпазно, системно и антиспорулантно действие срещу причинителите на обикновени мани при лозя и домати.

ВИНОСТАР

General Info

Виностар е комбинация от активни вещества на принадлежащи към групите морфолини (диметоморф) и фталимиди (фолпет). Приложен върху растенията, Виностар бързо се разпределя по повърхността и се транспортирa в ”дълбочина”.

 

Механизъм на действие

Диметоморф прониква през епидермиса в паренхимните тъкани и инхибира биосинтеза на липиди в клетките на патогена. В резултат се блокира растежът на мицелa и се предотвратява образуването на нови спори. Фолпет се отлага върху повърхността на третираните части, свързва се със сероводородните съединения в клетките на гъбите и възпрепятства нормалното клетъчно делене. По този начин инхибира кълняемостта на патогенните спори.

 

Смесимост

Виностар може да се смесва с повечето фунгициди, инсектициди и аджуванти, с изключение на силно алкалните. При съмнение за несъвместимост с друг продукт да се направи предварително тест в отделен съд.

 

УПОТРЕБИ

Лозя (винени сортове)

180 г/дка срещу мана (Plasmopara viticola).

Момент на приложение: BBCH 13-81 (три листа отворени - начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености).

Количество работен разтвор: 20-100 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 5. Първото третиране е в BBCH 13 (три листа отворени). Следващите третирания се правят през 10-12 дни, в зависимост от метеорологичната обстановка и развитието на патогена.

Домати (полско производство)

180 г/дка срещу картофена мана (Phytophtora infestans).

Момент на приложение: BBCH 13-79 (трети същински лист на главното стъбло - девет и повече плодове с типичен размер).

Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 5. Първото третиране е в BBCH 13 (трети същински лист на основното стъбло). Следващите третирания се правят през 10-14 дни, в зависимост от метеорологичната обстановка и развитието на патогена.

Карантинен срок

Лозя (винени сортове) - 28 дни

Домати (полско производство) - 7 дни

Техника на приложение

Конвенционална техника за приложение.

Максимален брой приложения

5 на сезон