Премини към основното съдържание
Фунгициди

МОМЕНТУМ® ЕКСТРА ВГ

Моментум Екстра ВГ е двукомпонентен, комплексен фунгицид с предпазно, системно и антиспорулантно действие срещу причинителите на ескориоза и обикновена мана при лозя....

МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ

General Info

Моментум Екстра ВГ е комбинация от активни вещества принадлежащи към групите фосфонати (фосетил-алуминий) и фталимиди (фолпет).

 

Механизъм на действие

Приложен върху растенията Моментум Екстра ВГ бързо се разпределя по повърхността и се транспортирa в дълбочина. Фосетил-алуминий прониква през епидермиса в паренхимните тъкани и блокира растежа на мицела, предотвратява образуването на нови спори. Фолпет се отлага върху повърхността на третираните части, свързва се със сероводородните съединения в клетките на гъбите и възпрепятства нормалното клетъчно делене. По този начин инхибира кълняемостта на патогенните спори.

 

Смесимост

При смесването на Моментум Екстра ВГ с друг продукт се препоръчва предварително да се направи тест за съвместимост в отделен съд и за действието на сместа върху третираната култура. Да се спазва по-дългият карантинен срок.

 

УПОТРЕБИ

Лозя (винени сортове)

300 г/дка срещу мана (Plasmopara viticola).

Момент на приложение: BBCH 53-81 (съцветията се виждат изцяло – начало на узряване).

Количество работен разтвор: 40-100 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 5 през 12-14 дни.

300 г/дка срещу ескориоза (Phomopsis viticola).

Момент на приложение BBCH 01-14 (начало на набъбване на пъпките - отворен четвърти лист).

Количество работен разтвор: 40-100 л вода/дка.

Забележка: За преработка до стафиди не са предоставени подробни данни, а само крайните резултати, които показват, че остатъчните количества се концентрират при сушене на грозде до стафиди.

Карантинен срок

40 дни

Техника на приложение

Листно приложение с конвенционална наземна техника за употреба на открито.

Максимален брой приложения

Лозя винени сортове 3 през 12-14 дни.

Култивирана печурка (Agaricus bisporus) 1 на сезон