Премини към основното съдържание
Фунгициди

КУАНТУМ РОК®

Куантум Рок е двукомпонентен фунгицид с предпазно, лечебно и антиспорулантно действие срещу причинителите на обикновени мани при лозя, картофи и редица зеленчукови...

КУАНТУМ РОК

General Info

Куантум Рок е комбинация от активните вещества диметоморф и меден оксихлорид. Приложен върху растения Куантум Рок бързо се преразпределя и прониква в растителните тъкани. Куантум Рок притежава контактно и проникващо – трансламинарно, апопластично движение.

 

Механизъм на действие

Диметоморф прониква през епидермиса в паренхимната тъкан на листата, разрушава хаусториите и предотвратява образуването на нови спори и последващото развитие на маните. Медният оксихлорид образува защитен слой върху третираната повърхност и блокира проникването на болестта в тъканите на растението. Куантум Рок спира растежа на гъбните хифи и образуването на спори, ефективно предотвратява нова инфекция и „инвазия” в растението гостоприемник.

 

Смесимост

При смесването с други продукти трябва да се спазва най-дългият карантинен срок. Да се спазят мерките за безопасност предписани за най-токсичния продукт. Ако настъпят случаи на отравяне информирайте лекаря за направената смес.

 

УПОТРЕБИ

Лозя (винени и десертни сортове)

250 г/дка срещу мана (Plasmopara viticola).

Момент на приложение: BBCH 13 (развити три листа) до 28 дни преди прибиране на реколтата.

Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка.

 

Краставици, тиквички, корнишони (полско и оранжерийно производство)

300 г/дка срещу мана (Pseudoperonospora cubensis).

Момент на приложение: ВВСН 13 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен) до 3 дни преди прибиране на реколтата при краставици и корнишони и 7 дни при тиквички.

Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка.

Пъпеши, дини, тикви

300 г/дка срещу мана (Pseudoperonospora cubensis).

Момент на приложение: ВВСН 13 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен) до 7 дни преди прибиране на реколтата.

Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка.

Марули и салатни растения (полска салата, бейби култури, рукола, марули, кресон, червен синап, ендивия)

300 г/дка срещу мана (Bremia lactucae).

Момент на приложение: ВВСН 13 (разтворен трети същински лист) до 7 дни преди прибиране на реколтата. Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка.

Картофи

250 г/дка срещу мана (Phytophtora infestans).

Момент на приложение: ВВСН 13 (разтворен трети лист на главното стебло) до 14 дни преди прибиране на реколтата.

Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка.

 

Домати, патладжани (полско и оранжерийно производство)

250 г/дка срещу мана (Phytophtora infestans).

Момент на приложение: ВВСН 13 (трети същински лист) до 7 дни преди прибиране на реколтата.

Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка.

 

Карантинен срок

Лозя (винени и десертни сортове) - 28 дни

Картофи - 14 дни

Тиквички, пъпеши, дини, тикви, марули и салатни растения (полска салата, бейби култури, рукола, марули, кресон, червен синап, ендивия), домати и патладжан и (полско и оранжерийно производство) - 7 дни

Краставици и корнишони - 3 дни

 

 

Техника на приложение

Конвенционална наземна техника.

Максимален брой приложения

Домати, патладжани (полско и оранжерийно производство)  3 през 7-14 дни.

Картофи, лозя (винени и десертни сортове) 4 през 7-14 дни.

Краставици, тиквички, корнишони (полско и оранжерийно производство), мъпеши, дини, тикви, марули и салатни растения (полска салата, бейби култури, рукола, марули, кресон, червен синап, ендивия)  2 през 7-14 дни.