Премини към основното съдържание
Фунгициди

КУСТОДИЯ®

Кустодия е системен фунгицид, който се пренася трансламинарно и акропетално в тъканите на растенията.

КУСТОДИЯ

General Info

Кустодия има защитно и лечебно действие. Продуктът се прилага превантивно. Препоръчва се третиране по време на критичните периоди за развитие на болестите по културите. Продуктът да се използва в програма за защита, където е заложено редуването на активни вещества с различен механизъм на действие.

 

Механизъм на действие

Кустодия съдържа азоксистробин и тебуконазол, активни вещества, принадлежащи към две различни химични семейства (стробилурини и триазоли), с различен механизъм на действие. Кустодия е подходящ за контрол на основните болести по зърнено-житните и срещу брашнеста мана по градинските култури и лозята. И двете активни вещества протежават изявено действие срещу листни петна, видове ръжди, листен пригор и мрежести петна при пшеница и ечемик, а тебуконазолът е с допълнително действие срещу фузариум по класа.

 

Смесимост

При смесване с други продукти трябва да се спазва най-дългият карантинен срок. При съмнение за несъвместимост с друг продукт да се направи предварително тест в отделен съд.

 

УПОТРЕБИ

Пшеница и тритикалe

100-125 мл/дка срещу фузариум по класа (Fusarium spp.)

Момент на приложение: BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

Количество работен разтвор: 10-50 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 2 през 14-21 дни.

80-125 мл/дка срещу брашнеста мана (Erysiphe spp.), ръжди (Puccinia spp.), листни петна (Septoria spp.).

Момент на приложение: BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

Количество работен разтвор: 10-50 л вода/дка.

Ечемик (зимен и пролетен)

80-125 мл/дка срещу брашнеста мана (Erysiphae spp.), ръжди (Puccinia spp.), листен пригор (Rhynchosporium secalis), мрежести петна (Pyrenophora teres).

Момент на приложение: BBCH 30-59 (начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването).

Количество работен разтвор: 10-50 л вода/дка.

Краставици, тиквички, пъпеши (в оранжерии)

50-100 мл/дка срещу брашнеста мана (Sphaerotheca spp., Erysiphae spp.).

Момент на приложение: BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен – пълна зрялост).

Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка.

Домати, патладжани (в оранжерии)

50-100 мл/дка срещу брашнеста мана (Leveillula Taurica, Oidopsis taurica).

Момент на приложение: BBCH 14-89 (четвърти същински лист – пълна зрялост).

Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка.

Пипер

50-100 мл/дка срещу брашнеста мана (Leveillula Taurica, Oidopsis taurica).

Момент на приложение: BBCH 14-89 (четвърти същински лист – пълна зрялост).

Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка.

Чесън, лук (в оранжерии)

50-100 мл/дка срещу ръжда (Puccinia spp.).

Момент на приложение: BBCH 13-89 (трети лист (>3 см) ясно видим - пълно узряване).

Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка.

Лозя (винени сортове)

75 мл/дка срещу брашнеста мана (Uncinula necator).

Момент на приложение: BBCH 20-75 (десет и повече листа са отворени - гроздовите зърна са с размер на грахово зърно, гроздата започват да увисват).

Количество работен разтвор: 50-100 л вода/дка.

Карантинен срок

Пшеница, тритикале, ечемик (зимен и пролетен) - 35 дни

Чесън, лук (в оранжерии), лозя (винени сортове) - 21 дни

Пъпеши (в оранжерии) - 7 дни 

Краставици, тиквички (в оранжерии), домати, патладжани (в оранжерии), пипер (в оранжерии) 3 дни

Техника на приложение

Конвенционална наземна текника

Максимален брой приложения

Пшеница, тритикале, ечемик (зимен и пролетен), пипер (в оранжерии), чесън, лук (в оранжерии), лозя (винени сортове)  2 през 14-21 дни

Краставици, тиквички, пъпеши (в оранжерии), домати, патладжани (в оранжерии) 3 през 10-14 дни