Премини към основното съдържание
Фунгициди

МИРАДОР® ФОРТЕ 160 ЕК

Мирадор Форте 160 ЕК е широкоспектърен, двукомпонентен системен фунгицид с предпазно и лечебно действие за контрол на болестите по пшеница, ечемик и маслодайна рапица...

МИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК

General Info

Мирадор Форте 160 ЕК е комбинация от активни вещества представители на групите триазоли (тебуконазол - предпазно, системно и лечебно действие) и стробилурини (азоксистробин – предпазно, контактно-проникващо и трансламинарно действие). Мирадор Форте 160 ЕК осигурява отличен контрол както по отношение възникването на инфекция, така и върху по-нататъшното разпространение на патогена. Мирадор Форте 160 ЕК допринася за по-доброто развитие на културата вследствие подобрена физиология – повече хлорофил, по-добро усвояване на хранителните вещества, по-висок добив.

 

Механизъм на действие

Приложен върху растенията Мирадор Форте 160 ЕК бързо се абсорбира от листата и стъблата и се транспортира във възходяща посока по ксилема. Активното вещество тебуконазол се включва в обмяната на патогените и нарушава ергостеролния биосинтез като блокира изграждането на клетъчната мембрана. Азоксистробин възпрепятства процесите на дишане в клетките на патогените - блокира електронния трансфер и енергийния център - ATP синтеза.

 

Смесимост

Мирадор Форте 160 ЕК може да се смесва с други продукти, които нямат алкална реакция. При съмнение за несъвместимост между Мирадор Форте 160 ЕК и друг продукт да се направи предварителен тест в отделен съд.

 

УПОТРЕБИ

Пшеница

125 мл/дка срещу брашнеста мана (Erysiphe graminis f.sp. tritici), ранен листен пригор (Septoria tritici) и кафява ръжда (Puccinia recondite).

Момент на приложение: BBCH 25-69 (забележими 5 братя – край на цъфтеж).

Количество работен разтвор: 20-30 л вода/дка.

Ечемик

125 мл/дка срещу брашнеста мана (Erysiphe graminis f. sp. hordei).

Момент на приложение: BBCH 25-39 (забележими 5 братя - флагов лист напълно разтворен, лигулата е едва видима).

Количество работен разтвор: 20-30 л вода/дка.

 

Маслодайна рапица

125 мл/дка срещу алтернария (чернилка) (Alternaria brassicae);

175 мл/дка срещу срещу бяло гниене (склеротиноиоза) (Sclerotinia sclerotiorum) и сухо стъблено гниене (фомоза) (Phoma lingam).

Момент на приложение: BBCH 51-69 (зелен бутон - край на цъфтеж).

Количество работен разтвор: 20-30 л вода/дка.

Карантинен срок

Маслодайна рапица 56 дни

Пшеница, ечемик 35 дни

Техника на приложение

Тракторна щангова пръскачка.

Максимален брой приложения

Пшеница 2 през 21 дни.

Ечемик и маслодайна рапица 1 на сезон