Премини към основното съдържание
Хербициди

АМИНОПИЕЛИК® 600 СЛ

Аминопиелик 600 СЛ е селективен, системен, хормоноподобен, вегетационен хербицид на основата на феноксикарбоксилова киселина, за котрол на едногодишни и многогодишни...

АМИНОПИЕЛИК® 600 СЛ

General Info

Аминопиелик® 600 СЛ се усвоява бързо през листата на плевелите (до 2 часа) и видимите признаци са налице след 16-18 часа от третирането. Пълното загиване на плевелите е в рамките на 7-8 дни. Приложението при пшеница е след залагане възела на братене до край на братене. При царевица Аминопиелик® 600 СЛ се прилага във фаза 3ти-5ти лист. Оптимален момент за третиране е при температура над 8оС.

 

Механизъм на действие

Аминопиелик® 600 СЛ нарушава ауксиновия синтез на веществата и причинява резки промени във въглехидратния и белтъчен обмен, като в резултат се потиска дишането и деленето на клетките на чувствителните плевелни видове.

 

Спектър на действие

Аминопиелик 600 СЛ е отлично решение в борбата със самосевките Clearfied рапица в посевите с пшеница и ечемик. Оптимално условие за третиране с Аминопиелик 600 СЛ е при влажно време, без наличие на валеж в следващите 3-4 часа. Избягвайте приложение над 25оС.

 

Смесимост

Аминопиелик® 600 СЛ може да се комбинира с други вегетационни хербициди и листни торове, но тъй като комбинациите са много, се препоръчва предварителна проверка за съвместимостта. Разтворът да се изпръсква непосредствено след приготвянето му и да не се оставят количества за повторна употреба. Пръскачките и съдовете да се почистват веднага след употреба с вода или препарат за почистване и след това да се изплакват многократно с вода. Третиранията да се извършват на такова разстояние от съседни култури, че максимално да се избегне попадането на разтвор върху тях.

 

УПОТРЕБИ

Пшеница и ечемик

150-200 мл/дка срещу широколистни плевели, внесен във фаза „братене“ на културата.

Царевица

120 мл/дка срещу широколистни плевели, внесен във фаза 3ти-5ти лист на културата.

Карантинен срок

Зимни пшеница и ечемик – не се изисква.

Пролетен ечемик – не се изисква.

Царевица – не се изисква. 

Техника на приложение

Механизирана наземна техника.

Оптимални условия за третиране с Аминопиелик® 600 СЛ: влажно време, но са необходими минимум няколко часа след третирането без валежи.

Максимален брой приложения

1 на сезон