Премини към основното съдържание
Хербициди

КАЛИФ® 360 КС

Калиф 360 КС е селективен почвен хербицид за борба с широк спектър едногодишни широколистни и някои житни плевели при маслодайна рапица и картофи.

КАЛИФ 360 КС

General Info

Прилага се веднага след сеитбата на рапицата, или най-много 2-3 дни след това.

 

Механизъм на действие

Активното вещество кломазон се абсорбира от хипокотила и младите корени на плевелните растения и блокира процесите на синтез на фотосинтетични пигменти (каротеноиди). В резултат следва загиване на плевелите, често съпроводено с обезцветяване. В редки случаи, при екстремни условия като студ, суша, проливни валежи, при някои култури могат да се проявят симптоми на пожълтяване между жилките или избелване, но това не оказва влияние върху нормалното развитие на културата.

 

Смесимост

Относно възможностите за смесване, свържете се с представител на ADAMA или вашия дистрибутор, за да потвърдите възможността за съвместно използване.

 

УПОТРЕБИ

Зимна маслодайна рапица

33 мл/дка срещу едногодишни широколистни и житни плевели.

Момент на приложение: преди поникване. BBCH 00-05 (сухо семе – показване на първичния корен от ембриото).

Количество работен разтвор: 10-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения на година: 1

Картофи

30 мл/дка срещу едногодишни житни и широколистни плевели.

Момент на приложение: преди поникване, BBCH 00-05 (период на покой – клубените не покълват – начало на образуване на корени).

Количество работен разтвор: 10-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения на година: 1

Карантинен срок

Не се изисква

Техника на приложение

Механизирана наземна техника.

Максимален брой приложения

1 на сезон