Премини към основното съдържание
Хербициди

КАЛИФ® МЕГА ЗК

Калиф Мега ЗК е селективен, почвен хербицид за борба с широк спектър едногодишни широколистни и някои житни плевели при маслодайна рапица.

КАЛИФ МЕГА ЗК

General Info

Прилага се веднага след сеитбата на рапицата или най-много 2-3 дни след това.

 

Механизъм на действие

Калиф Мега ЗК се абсорбира от корените и движението е към върха на нарастване - колеоптила при житните и хипокотила при широколистните плевели. Активното вещество кломазон блокира процесите на синтез на каротеноиди (фотосинтетични пигменти), а метазахлор инхибира клетъчното делене и синтеза на протеини. В резултат следва загиване на плевелите, често съпроводено с обезцветяване.

 

Спектър на действие

Калиф Мега ЗК е ефикасен срещу основните широколистни плевели при маслодайната рапица.

 

Внимание

Прилага се единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ.

 

Смесимост

Калиф Мега ЗК е смесим с повечето пестициди. Смесимостта отчасти зависи от аджувантите във формулацията и новите смеси трябва да се тестват преди да се прилагат.

 

УПОТРЕБИ

Маслодайна рапица

250-300 мл/дка срещу едногодишни широколистни и житни плевели внесен след сеитба, преди поникване на културата.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения на година: 1

Карантинен срок

Не се изисква

Техника на приложение

Конвенционална наземна техника.

Максимален брой приложения

1 на сезон