Премини към основното съдържание
Хербициди

ЕФИКА® 960 ЕК

Ефика 960 ЕК е активен срещу повечето едногодишни житни и някои едногодишни широколистни плевели.

ЕФИКА® 960 ЕК

General Info

Механизъм на действие

Ефика 960 ЕК съдържа активно вещество от групата на хлорацетамидите (група К3 от класификацията на HRAC), което прониква главно през колеоптила на покълващите плевелни семена. Ето защо плевелите се унищожават преди или по време на поникването, т.е. в най-ранната фаза от развитието им. Действието чрез корените е по-слабо изразено и значително по-неефективно отколкото проникването чрез колеоптила.

 

Смесимост

За едновременна борба с широколистните плевели може да се направи резервоарна смес на Ефика 960 ЕК с други противошироколистни хербициди. Преди смесване да се направи тест за съвместимост.

 

УПОТРЕБИ

Царевица, слънчоглед, памук, картофи, тютюн, соя, захарно цвекло, люцерна, фасул

150 мл/дка срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

Момент за приложение: след сеитба, преди поникване на културата.

Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

Максимален брой приложения на година: 1

Домати и пипер (разсадни и безразсадни), моркови и лук I, II и III-та година. Забележка: При лук I-ва година да се използва само на тежки почви.

120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

Момент за приложение: след сеитба (засаждане), преди поникване на културата, или преди разсаждане на културата.

Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

Максимален брой приложения на година: 1

Сорго, като семената предварително са третирани с антидота CONCEP III.

150 мл/дка срещу едногодишни житни плевели, в това число и балур от семена и някои широколистни плевели.

Момент за приложение: САМО след сеитба, преди поникване на културата.

Количество работен разтвор: 30-60 л вода/дка.

Максимален брой приложения на година: 1

Карантинен срок

Не се изисква

Техника на приложение

Конвенционална техника.

Максимален брой приложения

1 на сезон