Премини към основното съдържание
Хербициди

ТРИМЕР® СХ

Тример СХ е селективен вегетационен хербицид за контрол на едногодиши широколистни плевели при мека и твърда пшеница, ечемик, овес и тритикале.

ТРИМЕР СХ

General Info

Тример СХ се абсорбира бързо от тъканите на плевелните растения. Растежът на чувствителните видове спира почти веднага след приложението на хербицида. Пълното загиване е в рамките на 7-21 дни, в зависимост от фазата на плевела и климатичните условия. Приложението на повърхностноактивни вещества повишават ефикасността при някои плевелни видове.

 

Механизъм на действие

Активното вещество на Тример СХ, трибенурон-метил, принадлежи към групата на сулфонилуреите. Проникнал в тъканите на плевелните растения, трибенутон-метил инхибира биосинтезата на етеричните аминокиселини валин и изолевцин. Спира клетъчното делене и растежа на плевелите, вследствие на което те загиват.

С цел опазване на подпочвените води, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ трибенурон (трибенурон-метил) повече от 1 път на всеки две години, при максимална доза на приложение от 1.875 г а.в./дка и BBCH 30-39 при алкални почви. С цел опазване на подпочвените води, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ трибенурон (трибенурон-метил) повече от 1 път на всеки две години, при максимална доза на приложение от 1.5 г а.в./дка и BBCH 21-39 при киселинни почви.

 

Смесимост

Тример СХ е смесим с често използваните пестициди. Въпреки, че не са известни специфични проблеми със смесимостта е препоръчително предварително да се направи тест за съвместимост в отделен съд и на малки площи. При смесването да се съблюдава разрешената доза и да се спазва най-дългият карантинен срок.

 

УПОТРЕБИ

Пшеница (твърда и мека), ечемик, овес, тритикале

1.5-3.7 г/дка срешу едногодишни широколистни плевели

Момент за приложение: BBCH 21-39 (през пролетта; начало на братене: видим първи брат - фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Карантинен срок

Не се изисква

Техника на приложение

Механизирана наземна техника

Максимален брой приложения

1 на сезон