Премини към основното съдържание
Хербициди

ЕЛЕКТРОН® 500 СК

Електрон 500 СК е селективен, системен хербицид за борба с широк спектър едногодишни широколистни и житни плевели при маслодайна рапица.

ЕЛЕКТРОН® 500 СК

General Info

Механизъм на действие

След третиране Електрон 500 СК се абсорбира от корените и младите плевелни поници. Метазахлор инхибира биосинтезата на липиди, блокира клетъчното делене и води до деформация и забавен растеж. Квинмерак действа върху биосинтеза и активността на ензима ACC синтаза (аминоциклопропан карбоксилаза), стимулиращ растежа на корена и листата на плевелното растение. В резултат плевелите изсъхват и умират.

 

Внимание

Прилага се единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ.

 

Смесимост

Електрон 500 СК е смесим с повечето пестициди. Смесимостта отчасти зависи от аджувантите във формулацията и новите смеси трябва да се тестват преди да се прилагат.

 

УПОТРЕБИ

Маслодайна рапица

200 мл/дка срещу едногодишни широколистни и житни плевели внесен след сеитба, преди поникване на културата или във фази „разтворен втори лист - разтворен четвърти лист на културата“ (ВВСН 12-14).

Количество работен разтвор: 20-30 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Карантинен срок

Маслодайна рапица - не се изисква

Техника на приложение

Пръскане с наземна техника.

Максимален брой приложения

1 на сезон