Премини към основното съдържание
Хербициди

ЕКЛИПС® 70 ВГ

Еклипс 70 ВГ е селективен, почвен и вегетационен хербицид срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели при домати, картофи, люцерна, соя, пшеница и др.

ЕКЛИПС® 70 ВГ

General Info

При използване на Еклипс 70 ВГ значение има съдържание на органично вещества в почвата - колкото по-високо е нивото, толкова дозата е по-висока. Да не се нанася върху песъчливи почви с по-малко от 0.5% хумус.

 

Механизъм на действие

Активното вещество на Еклипс 70 ВГ (метрибузин) принадлежи към хербицидната група на триазиноните. Попаднал в растителните тъкани на плевелните растения, метрибузин инхибира процесите на фотосинтезата във фотосистема II. В резултат плевелите преустановяват растежа си и загиват.

 

Смесимост

При смесване с други продукти трябва да се спазва по-дългият карантинен срок. Да се спазват предпазните мерки предписани за най-токсичния продукт. Ако настъпят случаи на отравяне, информирайте лекаря за направената смес.

 

УПОТРЕБИ

Картофи

25-40 г/дка приложени преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или в доза 25-30 г/дка след поникване на културата (след ВВСН 10), при височина на стъблото 5-10 см.

Прилагайте по-ниската доза на леки почви, а по-високата на тежки почви, като изключвате песъчливите почви.

Количество работен разтвор: 20-50 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Домати

25-30 г/дка приложени преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или 25-40 г/дка след пълно разтваряне на котиледоните (след ВВСН 10). Към момента на третирането растенията трябва да са развили поне 8-9 листа (ВВСН 18-19). Оптимална фаза за третиране на културата – първа цветна китка.

Прилагайте по-ниската доза на леки почви, а по-високата на тежки почви, като изключвате песъчливите почви.

Количество работен разтвор: 20-50 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Моркови

25-35 г/дка приложени след фенофаза разтворен 4ти същински лист (след ВВСН 14).

Количество работен разтвор: 20-50 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Соя

25-35 г/дка приложени след сеитба, преди поникване на културата.

Не използвайте на много леки или торфени почви.

Количество работен разтвор: 20-50 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Люцерна

50 г/дка на леки почви и 75 г/дка на средно текстурирани, тежки и много тежки почви. Прилага се през есента след последното косене, когато културата е във вегетационен покой.

Количество работен разтвор: 20-50 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Мека пшеница, твърда пшеница, ечемик

10 г/дка след поникване на културата във фази „2 листа разтворени“ до „край на братене“ (ВВСН12-29).

Количество работен разтвор: 40 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Карантинен срок

Моркови и люцерна - 60 дни

Домати - 30 дни

Картофи, соя, мека и твърда пшеница, ечемик - не се изисква

Техника на приложение

Механизирана наземна техника.

Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие: Да не се прилага чрез въздушно пръскане. Да не се прилага с ръчна пръскачка. Да се прилага при липса на вятър.. Да не се продава в насипно състояние.

Максимален брой приложения

1 на сезон