Премини към основното съдържание
Хербициди

КОЛТ®

Активното вещество аклонифен е от групата на дифенилетерите и действа като инхибира биосинтеза на каротеноидите и протопорфирин оксидазата при синтеза на хлорофил в...

КОЛТ

General Info

Признаците на хербицидното действие са избелване и обезцветяване на листата, последвано от некроза и загиване. В зависимост от температурите, периодът на отмиране на плевелните растения е от 2 до 3 седмици.

 

Механизъм на действие

Колт е хербицид съдържащ аклонифен, активно вещество от химическото семейство на дифенилетерите. Действа при контакт, но много добре се абсорбира от младите органи на плевелните семена, образувани по време на поникването им. По този начин плевелите се унищожават, веднага щом поникнат, или могат да израснат хлоротични и да загинат след това.

 

Спектър на действие

Колт е селективен хербицид със системно действие, предназначен за борба срещу житни и широколистни плевели.

 

Смесимост

В случай на използване в резервоарна смес с други продукти, да се има предвид най-дългия карантинен срок и предпазните мерки препоръчани за най-токсичния продукт. Относно възможностите за смесване, свържете се с представител на ADAMA или вашия дистрибутор, за да потвърдите възможността за съвместно използване.

 

УПОТРЕБИ

Слънчоглед

450 мл/дка срещу житни и широколистни плевели.

Момент на приложение: BBCH 00-07 (сухо семе-поява на хипокотил и котиледони).

Количество работен разтвор: 8-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения на година: 1

Картофи

450 мл/дка срещу житни и широколистни плевели.

Момент на приложение: BBCH 00-07 (период на покой, клубените не покълват – начало на образуване на стъблата).

Количество работен разтвор: 8-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения на година: 1

Зимен фуражен грах

Количество работен разтвор: 8-40 л вода/дка.

Пролете н фуражен грах

Количество работен разтвор: 8-40 л вода/дка.

Пролетн а бакла

Доза: 450 мл/дка 

Количество работен разтвор: 8-40 л вода/дка.

Момент на приложение: BBCH 00

Максимален брой приложения на година: 1

Зимна бакла

Доза: 450 мл/дка 

Количество работен разтвор: 8-40 л вода/дка.

Момент на приложение: BBCH 00

Максимален брой приложения на година: 1

Грах за консерви ране

Количество работен разтвор: 8-40 л вода/дка.

Карантинен срок

Слънчоглед и зимен фуражен грах - 90 дни

Картофи - 70 дни

Пролете н фуражен грах, грах за консерви ране, пролетн а бакла - 60 дни

Техника на приложение

Механизирана наземна техника.

Максимален брой приложения

1 на сезон