Премини към основното съдържание
Хербициди

КОЛТРАН®

Колтан е хербицид за вегетационно приложение при царевица за контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели.

КОЛТРАН

General Info

Механизъм на действие

КОЛТРАН е селективен двукомпонентен хербицид с комбиниран механизъм на действие на активните му вещества за ранно вегетационно приложение, за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при царевица. След приложение хербицидът се поема и разпространява в плевелите чрез ксилема, настъпва ускоряване на деленето на клетките поради ауксиновия ефект на едното активното вещество, но в следващ етап настъпва изтощаване и бързо остаряване на тъканите. Другият компонент на продукта Колтран спира деленето на клетките като инхибира действието на ензима HPPD (р-хидроксифенил пируват дезоксигеназа) и така се спира синтезата на пигменти (каротиноиди). Видимо плевелите 1-2 дни след приложението се изкривяват, издължават и деформират, впоследствие настъпва хлороза, некроза и смърт. При студено време ефектът може да се постигне по-бавно (до 1 седмица).

 

Смесимост

При смесването на Колтран с друг продукт се препоръчва предварително да се направи тест за съвместимост в отделен съд и за действието на сместа върху третираната култура.

 

УПОТРЕБИ

Царевица

200 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели, приложен в BBCH 12-19 (развтворен втори лист-девети лист).

Количество работен разтвор: 8-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения на година: 1

Карантинен срок

Не се изисква

Техника на приложение

Механизирана наземна техника

Максимален брой приложения

1 на сезон