Премини към основното съдържание
Хербициди

НИКОГАН 4 Ф 4 ОД

Никоган 4 ОД е селективен, системен, вегетационен хербицид, за контрол на балур от коренища и семена и едногодишни житни плевели при царевица.

Никоган 4 ОД

General Info

Никоган 4 ОД се абсорбира от листната маса и корените на плевелите и бързо се придвижва до точките на нарастване - меристемните тъкани. Растежът на плевелите спира и в рамките на няколко дни се появява характерно червено-кафяво оцветяване, последвано от некроза. Благоприятните климатичните условия (светлина, температура, влага) по време на третирането ускоряват действието на Никоган 4 ОД. Оптимални фази за борба с плевелите са: 2ри-3ти лист (преди братене) на едногодишните житни плевели и 10-20 см на коренищния балур.

 

Механизъм на действие

Никосулфурон действа чрез инхибиране биосинтеза на основните амино киселини - валин и изолевцин (блокира ензима ацетолактат синтаза, познат още като ацетохидроксикиселина синтаза), в резултат на което спира клетъчното деление и растежа на плевелите. Селективността при царевицата към Никоган 4 ОД, произтича от селективен метаболизъм към активното вещество никосулфурон.

 

Смесимост

За допълнително унищожаване на широколистните плевели Никоган 4 ОД може да се смесва резервоарно с много противощироколистни хербициди, регистрирани за вегетационно приложение при царевица.

 

УПОТРЕБИ

Царевица

125 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, вкл. балур от семе и коренища и някои едногодишни широколистни плевели (обикновен щир, бяла куча лобода, просфорник, татул и черно куче грозде).

Време на приложение: по време на вегетацията от „разтваряне на 2ри лист“ до „разтваряне на 8ми лист“ на културата (BBCH 12-18), до 15 см височина на балура и „първа двойка листа“ (BBCH 12-15) на едногодишните житни плевели.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Карантинен срок

Не се изисква

Техника на приложение

Наземна техника

Максимален брой приложения

1 на сезон