Премини към основното съдържание
Хербициди

ОРДАГО® СК

Ордаго СК е селективен, системен, основно почвен хербицид за борба с широк спектър едногодишни широколистни и житни плевели при слънчоглед, царевица, соя и редица други...

ОРДАГО СК

General Info

Ордаго СК се абсорбира от почвения комплекс, по-слабо се изпарява и разлага от слънчевите лъчи спрямо други почвени хербициди. Ордаго СК не оказва негативно влияние върху биологичната дейност в почвата. Разграждането на хербицида е главно чрез небиологични химични процеси. Ордаго СК се запазва в повърхностния почвен слой и не се придвижва на дълбочина, след като е направено третирането.

 

Механизъм на действие

Активното вещество пендиметалин се абсорбира от хипокотила или хипокотоловия връх на плевелите и причинява нарушения в клетъчното деление и растежа на клетките. Плевелите загиват по време на поникването си или скоро след появата си над почвената повърхност.

 

Спектър на действие

Чувствителни широколистни плевели: синап (Sinapis arvensis), абутилон (Abutilon theophrasti), лобода (Chenopodium sp.), видове щир (Amaranthus sp.), овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris), мъртва коприва (Lamium sp.), лайка (Matricaria sp.), незабравка (Myosotis arvensis), див мак (Papaver rhoeas), пипериче (Persicaria lapathifolia), тученица (Portulaca oleracea), черно куче грозде (Solanum nigrum), звездица (Stelaria media), теменуга (Viola sp.), великденче (Veronica hederifolia), кострец (Sonchus oleraceus), росопас (Fumaria officinalis) .

Чувствителни житни плевели: лисича опашка (Alopecurus myosuroides), обикновена ветрушка (Apera spica venti), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кокоше просо (Echinochloa crus-gali), едногодишна ливадна метлица (Poa annua), кощрява (Setaria sp.), балур от семе (Sorghum halepense).

Толерансът на дозата е в зависимост от почвения тип – при почви с високо съдържание на органично вещество и глина, поради завишената абсорбция се налага третиране с по-високи дози.

 

Смесимост

Ордаго СК е смесим с други продукти. Желателно е провеждането на предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай.

 

УПОТРЕБИ

Слънчоглед, пшеница, ечемик, картофи

300-500 мл/дка срещу едногодишни житни и широколистни плевели с насочено към почвата пръскане, преди поникване.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Царевица, чесън

300-500 мл/дка срещу едногодишни житни и широколистни плевели с насочено към почвата пръскане, преди поникване или скоро след поникване на културата в BBCH 10-13 (при чесън: поява на първи лист-трети лист (>3см) ясно видим; при царевица: разтворен първи – разтворен трети лист).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Грах, фасул, памук

300-500 мл/дка срещу едногодишни житни и широколистни плевели с насочено към почвата пръскане, преди сеитбата или преди поникване.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Лук за директна сеитба

250-400 мл/дка срещу едногодишни житни и широколистни плевели с насочено към почвата пръскане, преди поникване или скоро след поникване в BBCH 12-14 (втори лист (>3 см) ясно видим-четвърти лист (>3 см) ясно видим).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Лук (от арпаджик)

250-400 мл/дка срещу едногодишни житни и широколистни плевели с насочено към почвата пръскане, преди засаждане.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Артишок, целина, броколи, карфиол, зеле

250-400 мл/дка срещу едногодишни житни и широколистни плевели с насочено към почвата пръскане, преди разсаждане.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Соя

300-500 мл/дка срещу едногодишни житни и широколистни плевели с насочено към почвата пръскане, преди сеитба.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Пипер

300-500 мл/дка срещу едногодишни житни и широколистни плевели с насочено към почвата пръскане, преди разсаждане.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Цитрусови видове

300-500 мл/дка срещу едногодишни житни и широколистни плевели с насочено към почвата пръскане, през цялата вегетация.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Ягоди

300-500 мл/дка срещу едногодишни житни и широколистни плевели с насочено към почвата пръскане, преди засаждане или след засаждане до края на зимния покой.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Тютюн за контрол на плевели

300-500 мл/дка срещу едногодишни житни и широколистни плевели с насочено към почвата пръскане, преди или след разсаждане, между редовете.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Тютюн за отстраняване на стъблени издънки

300 мл/дка за премахване на стъблени издънки с насочено към почвата пръскане, при поява на първите цветове.

Количество работен разтвор: 40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Домати

250-400 мл/дка срещу едногодишни житни и широколистни плевели с насочено към почвата пръскане, преди или след разсаждане, между редовете.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Карантинен срок

Не се изисква.

При тютюн (за отстраняване на стъблени издънки), минимален интервал преди прибиране на културата – 21 дни.

Техника на приложение

Механизирана наземна техника.

 

Изисква се интервал, преди засаждане на последващи култури от минимум 180 дни, с изключение на: • Корени и грудки: 190 дни

• Цвекло: 300 дни

• Луковични зеленчуци: 200 дни

• Листни зеленчуци: 200 дни

• Зърнено- житни култури: 200 дни

Максимален брой приложения

1 на сезон