Премини към основното съдържание
Хербициди

СУЛКОТРЕК®

Сулкотрек е селективен комбиниран, системен хербицид за борба с широк спектър едногодишни широколистни и житни плевели при царевица.

СУЛКОТРЕК

General Info

При третиране ССПП Сулкотрек се абсорбира от почвения комплекс, слабо се изпарява и разлага от слънчевите лъчи спрямо други почвени хербициди. При ранно вегетационно третиране Сулкотрек се усвоява от първичните корени и листата на плевелите. Действието му се подпомага от наличието на влага и от паднали валежи, предшестващи или последващи третирането. Сулкотрек не оказва негативно влияние върху биологичната дейност в почвата. Разграждането на хербицида е главно чрез небиологични химични процеси.

 

Механизъм на действие

Тербутилазин принадлежи към групата на триазините - хлоротриазин. Абсорбира се от корените и листата от плевелните растения и има акропетално придвижване (по ксилема). Тербутилазин инхибира електрония транспорт в процесите на фотосинтезата, което води до смърт на плевелите. Сулкотрион е от групата на трикетонните хербициди. Усвоен от плевелите, сулкотрион възпрепятства биосинтеза на амино киселини и каротеноидния биосинтез в клетките на плевелните растения, чрез инхибиране на HPPD ензима (4-хидрокси-фенилпируват диоксигеназа). Сулкотрион причинява „избелване” и хлороза при чувствителните плевелни видове, в следствие на което те загиват.

 

Спектър на действие

Да не се използва при сладка царевица.

Толерансът на дозата е в зависимост от почвения тип – при почви с високо съдържание на органично вещество и глина, поради завишената абсорбция се налага третиране с по-високи дози. При торфени почви ефикасността на продукта намалява.

 

Смесимост

Сулкотрек е смесим с други продукти. Желателно е провеждането на предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай. При смесване с друг продукт да се спазва най-дългия карантинен срок.

 

УПОТРЕБИ

Царевица

200-260 мл/дка срещу широколистни и житни плевели.

Време на приложение: преди поникване (BBCH 00-09 (сухо семе-поникване - колеоптилът пробива земната повърхност) или след поникване (BBCH 10-16 (поява на първи лист - разтваряне на шести лист) на културата.

Ранното вегетационно третиране със Сулкотрек е необходимо да се извърши в началните стадии от развитие на плевелите - до 2ри лист на житните и 2ри-4ти лист на едногодишните широколистни плевели.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Карантинен срок

Не се изисква

Техника на приложение

Механизирана наземна техника

Максимален брой приложения

1 на сезон