Přeskočit
Farmer

Adama Farm PRO

V společnosti Adama nasloucháme našim zákazníkům. Chceme proto využít vaše zkušenosti a znalosti pro zdokonalení našich přípravků i našich služeb.

Účelem navázaní odborné spolupráce Adama CZ s profesionály je umožnění aktivní výměny praktických zkušeností a nejnovějších informací z oblasti ochrany rostlin, hodnocení demonstračních pokusů a účinnosti našich produktů v reálném životě. V neposlední řadě ke spolupráci patří vzájemné informování o vývoji klimatických a povětrnostních podmínek potřebných v procesu rozhodování se o termínu aplikace přípravků na ochranu rostlin. 

Prostřednictvím programu Adama Farm PRO nabízíme expertům na ochranu rostlin kvalitnější úroveň oboustranné odborné spolupráce s cílem zabezpečit efektivní, šetřené a zároveň bezpečné používaní přípravků na ochranu rostlin. 

Farm Pro

Poskytováním odborných informací a profesionálních služeb experti zapojení do programu Adama Farm PRO přispívají k rozvoji společnosti Adama, která získané informace shromažďuje a používá pro potřeby výzkumu trhu a na podporu svých obchodních a marketingových aktivit. Společnost Adama se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů

Podrobné informace o našich řešeních a možnostech odborné spolupráce se společností Adama získáte prostřednictvím našich regionálních manažerů.

Kontakt na naše regionální manažery

Technology