Přeskočit
CCPA
Plodinové doporučení pro kultury ozimých obilnin

Ozimé obilniny

Ozimé obilniny jsou v našich podmínkách hlavní plodinou, v praxi není možné zabránit jejich pěstování po sobě nebo na sousedících pozemcích. Tyto faktory přispívají k tvorbě ideálních podmínek pro rozvoj plevelů, řady chorob a přemnožení škůdců.

Trinity®

  • Herbicidy
    Jednoduše třikrát lepší
    Trinity® je výjimečný herbicid pro podzimní ošetření všech obilnin. Optimální poměr tří účinných látek umožňuje jednou aplikací zbavit Vaše pole plevelů včetně rezistentních chundelek. Dlouhodobě působí, snadno a jednoduše se používá. Představuje novou dimenzi v regulaci plevelů.
Obilniny

Stáhnout kompletní plodinové doporučení Adama pro ozimé obilniny

Stáhnout ve formátu pdf