Přeskočit
Kukuřice
Plodinové doporučení pro kultury kukuřice

Kukuřice

Kukuřice patří k nejstarším kulturně pěstovaným plodinám na planetě, v Čechách je však historie pěstování poměrně krátká. Díky svému širokému využití má kukuřice svoje nezanedbatelné místo v osevním postupu, díky svoji teplomilonosti především v teplejších regionech ČR.

Insekticidní ochrana

Mezi největší škůdce v kukuřici patří bázlivec kukuřičný a zavíječ kukuřičný, jejichž larvy poškozují hlavní a vedlejší kořeny kukuřice. Sekundárně jsou blizny a špičky klasu rostlin poškozovány úživným žírem od července do konce srpna.
Kukuřice

Stáhnout kompletní plodinové doporučení pro kukuřici

Stáhnout ve formátu pdf