Přeskočit

GDPR

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost ADAMA (nebo „my“ nebo „nás“ nebo „nám“) bude používat osobní údaje, které poskytnete nám nebo našim obchodním zástupcům k poskytování marketingových sdělení.

Shromažďujeme jméno a kontaktní údaje, desetiletí narození, velikost farmy, informace o plodinách, kvalifikaci BASIS, historii řešení sporů (reklamace), zpětnou vazbu k událostem, vaše marketingové preference a zájmy a vaši interakci s námi (například zda otevřete e-mail nebo kliknete na odkaz), účty na sociálních médiích.Účely a právní podklad pro zpracování údajů

Vaše osobní údaje budeme používat ke svým oprávněným zájmům (Článek 6(1)f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR”), abychom získali vaši zpětnou vazbu na naše akce, zlepšovali naše výrobky a naše poradenské a podpůrné služby pro zákazníky v oboru, uzpůsobili naši komunikaci vašim zájmům a budovali značku ADAMA, a rovněž, s vaším souhlasem (Článek 6(1) nařízení GDPR) k přímým marketingovým účelům.

 

Sdílení vašich osobních údajů

K výše uvedeným účelům můžeme sdílet vaše osobní údaje se spřízněnými subjekty společnosti ADAMA, z nichž některé se mohou nacházet mimo zemi, kde sídlíte vy (seznam spřízněných subjektů společnosti ADAMA, včetně adres, naleznete zde https://www.adama.com).

Některé z těchto spřízněných subjektů se nacházejí mimo EU v Izraeli a ve Švýcarsku, přičemž obě tyto země byly úředně uznány jako země, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Uchovávání vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 2 let.

Vaše práva vztahující se k vašim osobním údajům

Máte právo přístupu k vašim osobním údajům a právo na obdržení kopie údajů, které o vás vedeme, právo požádat o opravu nebo výmaz vašich osobních údajů. Máte právo podat námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů námi pro účely přímého marketingu a podat námitku a podat žádost o omezení zpracování v jistých jiných případech. Můžete rovněž požádat o obdržení svých osobních údajů, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu (přenositelnost údajů). Pokud vás požádáme o souhlas, můžete odmítnout poskytnutí souhlasu a souhlas můžete kdykoliv odvolat. K uplatnění svých práv nebo pokud máte jakékoliv dotazy týkající se tohoto oznámení, obracejte se, prosím, na adresu privacy.officer@adama.com.

Odvolání souhlasu můžete také zaslat v České republice na adresu: Adama CZ s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany nebo emailem na : info.cz@adama.com.Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, dejte nám, prosím, nejprve vědět a pokusíme se o vyřešení. Můžete rovněž podat stížnost u úřadu EU pro ochranu osobních údajů, zejména v zemi, ve které sídlíte, kde pracujete, při podezření na porušení nařízení GDPR.

Obecnou politiku ochrany osobních údajů společnosti Adama a náš etický kodex naleznete na adrese https://www.adama.com. Toto informační oznámení poskytuje společnost ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Airport City, Golan Street, 7019900