Přeskočit
Katalog
Plodinové doporučení pro kulturu jarních obilnin

Jarní ječmen

Účinná ochrana jarních obilnin se příliš neliší od ochrany ozimů na jaře. Významné rozdíly ochrany vznikají zpravidla od období setí do odnožování, kdy jsou u jarních obilnin prováděna stejná opatření jako u ozimů na podzim. Ochrana od začátku května je velmi podobná.

Maxentis®

  • Fungicidy
    Připraven pomoci

Insekticidní ochrana

Největší škody na jarních obilninách způsobují škůdci z rodu mšic a kyjatek - nikoliv ale přímo sáním, ale přenosem viróz. Prakticky jsou jarní obilniny ohroženy stejnými škůdci jako ozimé obilniny na podzim, od konce dubna se rozdíly smazávají.
Obilniny

Stáhnout kompletní plodinové doporučení pro jarní obilniny

Stáhnout ve formátu pdf