ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

โทเก้นท์

Togen

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สารกำจัดวัชพืช กลุ่ม F4 

พ่นก่อนวัชพืชงอกในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบเช่น หญ้าแดง หญ้าดอกขาว หญ้านกสีชมพู และหญ้าข้าวนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และ วัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก และกกขนาก 

 

อัตราการใช้

ข้าว

อัตรา 80-100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 20-25 มิลลิลิตร ผสมน้ำ15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 5 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน