ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารป้องกันกำจัดโรคพืช

อาโปโป้

อาโปโป้ "ถูกใจ ได้เพิ่ม"

อาโปโป้ "ถูกใจ ได้เพิ่ม"

"อาโปโป้"  ถูกใจ...ได้เพิ่ม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

อาโปโป้ ประกอบด้วย

สารโพรพิโคนาโซล 12.5% [กลุ่ม3] และ สารอะซอกซีสโตรบิน 7.5% [กลุ่ม11]

ถูกใจ .... ต้นทุนต่ำ ป้องกัน/กำจัดโรคข้าว ได้เมล็ดข้าวสวย 

ได้เพิ่ม... ผลผลิต ด้วยสองพลังดูดซึม แทรกซึม ป้องกัน กำจัดโรคข้าว ปกป้องผลผลิตทั้งภายนอกและภายในทำให้ผลผลิตดี มีคุณภาพสูง

ได้เพิ่ม...กำไร จากข้าวคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ 

อัตราการใช้

ข้าว

ใช้เพียง 2 ครั้ง ด้วยอัตรา 60 ซีซี ต่อไร่ 

  • ครั้งแรก ช่วงข้าวตั้งท้อง 
  • ครั้งที่สอง ช่วงข้าวออกรวง 5-10 %