Nhảy đến nội dung
A tractor

Một thương hiệu mới cho nông nghiệp

Chúng tôi góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới, bền vững nền nông nghiệp. Chúng tôi luôn tạo ra sự khác biệt.
A tractor
  • Dám đơn giản hóa

Nông nghiệp luôn là lĩnh vực quan trọng hàng đầu và tồn tại không ít khó khăn, thách thức. Chúng tôi - ADAMA luôn đồng hành, lắng nghe người nông dân, nhà khoa học, nhà phân phối và các cộng đồng nông nghiệp, để tìm cách tháo gỡ những khó khắn và mang đến phương pháp đơn giản hóa Nông nghiệp.

  • Đồng hành, cùng nông dân phát triển

Nông nghiệp không chỉ có trên đồng ruộng. Chúng tôi hỗ trợ người nông dân hoàn thành công việc và hơn thế – từ lúc gieo hạt đến khi bán sản phẩm làm ra, từ lao động trên đồng ruộng đến gia đình và cộng đồng xã hội

  • Tạo sự Kết nối

Chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết với nông dân bằng cách chân thật, cởi mở và nhạy bén. Chúng tôi sử dụng công nghệ kỹ thuật số để xây dựng mạng lưới thông tin giúp kết nối nông dân, nhà phân phối, nhà khoa học

  • Tạo ra những hoạt chất và phương pháp mới

Chúng tôi tin rằng nông nghiệp phải và sẽ được liên tục cải tiến. Thông qua các nền tảng mới nổi của chúng tôi ở các thị trường đang phát triển, chúng tôi có thể nhanh chóng tiếp cận và tác động đến người nông dân trên thế giới.

  • Phát triển từ di sản lâu đời

Nhiều năm trước đây, chúng tôi là một phần của cuộc hành trình giúp nông dân phủ xanh sa mạc một cách bền vững. Giờ đây, chúng tôi cùng nhau giúp người nông dân một lần nữa - trên quy mô toàn cầu.

Luôn thấu hiểu những lắng lo, khó khăn người nông dân phải đối mặt. Vì vậy, chúng tôi, tại ADAMA tay chung tay đồng hành, gắn kết phát triển cùng người nông dân nói riêng và nền nông nghiệp nói riêng.

Lắng Nghe - Học hỏi - Hành động

Chúng tôi đến từ Israel, chúng tôi là ADAMA