Nhảy đến nội dung
Plants on earth

Ý nghĩa tên gọi ADAMA

Chúng tôi tự hào là một công ty Israel, và càng tự hào hơn khi đến nay chúng tôi có mạng lưới hoạt động tại hơn 100 quốc gia khắp toàn cầu
Plants on earth

Logo ADAMA với hình chữ “A” cách điệu, vừa thể hiện ba chữ “A” trong ADAMA, vừa là hình ảnh mũi tên thẳng đứng, tượng trưng cho sự vươn lên và đi đến phát triển toàn cầu.

Chữ "ADAMA" trong tiếng Do Thái nghĩa là "Đất" - nền tảng của sự sống, của mọi sinh vật trong đó có Con người, của mọi cây trồng. Đây là yếu tố cơ bản và mang tính cốt lõi trong canh tác Nông nghiệp. Mối liên kết mạnh mẽ của chúng tôi với “Đất”, thể hiện cam kết với nền Nông nghiệp, cũng như tầm nhìn và ứng dụng thực tế trên từng giải pháp.

Chữ "𝗔" trong ADAMA gắn liền với ý nghĩa và sứ mệnh mà Tập đoàn ADAMA muốn nhắn gửi:

  • Chữ "𝗔" nhỏ trong cùng: khởi nguồn từ "𝗙𝗔𝗥𝗠𝗘𝗥"- nghĩa là “Người Nông dân" - thể hiện mục tiêu cốt lõi mà Tập đoàn ADAMA đặt trọng tâm phục vụ.
  • Chữ "𝗔" ở giữa: có trong "𝗣𝗔𝗥𝗧𝗡𝗘𝗥"- nghĩa là Đối tác. Những Chuyên gia, Nhà khoa học, Các Cơ quan Chính quyền... tại các nước mà ADAMA hoạt động; những "Đối tác Kinh doanh", sẽ cùng ADAMA chung tay thực hiện mục tiêu giúp người Nông dân giản đơn việc đồng áng và cải thiện cuộc sống.
  • Chữ "𝗔" lớn ngoài cùng: xuất phát từ "𝗔𝗗𝗩𝗔𝗡𝗖𝗘𝗗 𝗔𝗚𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗘" - Nông nghiệp Tiên tiến kỹ thuật cao từ Israel giúp "Mang lại sự giản đơn cho Nông nghiệp“ Việt Nam.