Nhảy đến nội dung
Thuốc trừ Bệnh

BLASTOGAN®️ 75WP

Đặc trị đạo ôn cổ bông, lưu dẫn mạnh, vết bệnh khô nhanh

Blastogan 75WP

CÔNG DỤNG 

BLASTOGAN®️ 75WP có hiệu quả cao với bệnh đạo ôn lá (cháy lá) và đạo ôn cổ bông trên lúa.
Thuốc hấp thu qua lá và thân, lưu dẫn mạnh, tác động nhanh vào nấm bệnh, bảo vệ toàn diện cây trồng
BLASTOGAN®️ 75WP chặn đứng sự hình thành và lây lan của nấm bệnh, đem lại hiệu lực phòng trừ bệnh kéo dài.
Thuốc an toàn cho cây lúa, không gây vàng lá và đỏ chóp

LỢI ĐIỂM

  • Vết bệnh khô nhanh, chặn đứng lây lan bệnh.
  • Lá cờ xanh, đứng. Bông khỏe. Hạt sáng, chắc.
  • Hiệu lực kéo dài, tiết kiệm chi phí. An toàn cho lúa

Liều dùng

Lúa

  •  Liều lượng:

      Đạo ôn lá (cháy lá): 250g/ha
      Đạo ôn cổ bông: 300g - 400g/ha 

  • Lượng nước phun: 400 - 500 L/ha
  • Phun khi vết bệnh chớm xuất hiện. Với áp lực bệnh cao nên phun 2 lần, trước trổ và sau trổ
  • Phun kết hợp với ALMAGOR 356EC để phòng ngừa đạo ôn cổ bông và lem lép hạt
  • Thời gian cách ly: 14 ngày