Nhảy đến nội dung
Thuốc trừ Cỏ

AGIL®️100EC

Triệt để trên cỏ lá hẹp, kể cả cỏ hàng niên và đa niên khó trị, thời gian phun rộng

Agil 100EC

CÔNG DỤNG

Các loại cỏ lá hẹp khó trị như lồng vực, mần trầu, cỏ chỉ... luôn là nỗi lo lớn của bà con nông dân.

Sản phẩm mới AGIL®️ 100EC giúp bà con hoàn toàn an tâm với hiệu quả cao, triệt để trên cỏ lá hẹp, kể cả cỏ hàng niên và đa niên khó trị, thời gian phun rộng, linh hoạt, an toàn cho cây, do được phát triển bởi công nghệ vượt trội Israel!

LỢI ĐIỂM

  • Thời gian phun rộng, linh hoạt
  • Sản phẩm mới, hiệu quả cao trên cỏ lá hẹp hằng niên và đa niên 
  • Lợi nhuận vượt trội

Liều dùng

Cỏ lá hẹp

  • Liều lượng: 1.0 lít/ha
  • Lượng nước phun: 400-500 lít/ha
  • Thời điểm phun: Cỏ 2-6 lá và đang phát triển mạnh, phun ướt đều lá cỏ.