Nhảy đến nội dung
Thuốc trừ Cỏ

ATRAMET COMBI®️ 80WP

Giải pháp đặc trị cỏ lá rộng, lá hẹp và chác lác trên ruộng mía, dứa

Atramet Combi 80WP

CÔNG DỤNG

Atramet Combi®️ 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, có tác dụng tiền nảy mầm và hậu nảy mầm, được phối hợp hoàn hảo của hai hoạt chất tiên tiến nên trừ triệt để cả ba nhóm cỏ (lá rộng, lá hẹp và chác lác) phổ biến trong ruộng mía, dứa (thơm).

LỢI ĐIỂM

  • Trừ 3 nhóm cỏ, không cần trộn thêm thuốc khác
  • Diệt cả cỏ đã mọc lẫn cỏ chưa nảy mầm
  • Cây an toàn, phát triển tốt

Liều dùng

Mía tơ

Liều lượng: 2,5-5kg/ha

Phun từ 1-3 ngày sau khi đặt hom giống và 60 ngày sau khi đặt hom giống

Lượng nước: 400-600L/ha

Thời gian cách ly: không xác định

Mía gốc

Liều lượng: 2,5-5kg/ha

Phun 50-60 ngày sau đốn, cỏ mọc đuợc 4-6 lá

Lượng nước: 400-600L/ha

Thời gian cách ly: không xác định

Dứa (thơm)

Liều lượng: 2,5-5kg/ha

Phun 1-3 ngày sau trồng.

Lượng nước: 400-600L/ha

Thời gian cách ly: không xác định