Nhảy đến nội dung
Thuốc trừ Cỏ

AMETREX®️ 80WG

Giải pháp trừ cỏ hữu hiệu trên ruộng mía

Ametrex 80WG

CÔNG DỤNG

AMETREX®️ 80WG là thuốc trừ cỏ chọn lọc, tiền và hậu nảy mầm, có tính lưu dẫn mạnh, ức chế quá trình quang hợp làm cỏ chết

Thuốc diệt trừ triệt để hầu hết các loại cỏ hàng niên, kể cả các loại cỏ khó trị

AMETREX®️ 80WG dạng cốm cao cấp, tan nhanh, an toàn khi pha trộn

LỢI ĐIỂM

  • Diệt mạnh mẽ cỏ lá hẹp và cỏ lá rộng
  • Tan nhanh, tiện lợi dễ sử dụng
  • Không cần pha trộn với thuốc trừ cỏ khác

Liều dùng

Mía

  • Liều lượng: 3kg/ha
  • Lượng nước phun: 400L/ha
  • Tránh phun trực tiếp vào đọt mía
  • Không để thuốc bay tạt, chảy sang ruộng trồng những loại cây dễ mẫn cảm như khoai mì, ớt, đậu, rau...
  • Thời gian cách ly: không xác định.

Mía cây: Phun khi cỏ 3-6 lá (50 – 60 ngày sau đặt hom)
Mía gốc: phun khi cỏ 3-6 lá (60 – 70 ngày sau cày lấp gốc)

  • Không tăng liều hoặc phun khi nhiệt độ môi trường quá cáp > 36 độ C
  • Chống rửa trôi: 6-8 giờ