Премини към основното съдържание
Фермер проверява пшенично растение

Актуално от полето м. Март

Пшеница, ечемик и рапица
Фермер проверява пшенично растение

На база извършените огледи на площи със зимни житни култури - пшеница, ечемик и рапица, направени от регионалните представители на АДАМА България през м. Март, се установи следното:

 

Пшеницата и ечемикът са презимували успешно.

Образувана е добра същинската коренова система.

Посевите като цяло са в добро състояние с леки симптоми на физиологичен стрес, характеризиращи се с антоцианово оцветяване на връхчетата на листата или хлороза по листната петура. За отделните райони се наблюдава разлика във фенологията, основно дължаща се на разликите в датите на сеитба. Наблюдаваните фенофази са от фаза братене - един до четири образувани братя, така и на места до фаза първи стъблен възел.

Повсеместно в посевите е развитието на основни широколистни плевели като лайка, подрумче, великденче, мак, лепка, овчарска торбичка и др, както и на основните едногодишни житни плевели – див овес, райграс и др. Частично, по ранните сеиби пшеница, се откриват стари (есенни) инфекции от Септория (Septoria graminum) по-най долните листа, които с повишаване на температурите и наличие на валежи, биха могли да бъдат начало на нова инфекция през м. Април. 

В отделни полета с ечемик в Югоизточна България се откриват признаци на Мрежести петна по ечемика. Навременното извеждане на борбата с тази болест е важна предпоставка за бъдещия добивен потенциал на културата.

Препоръки от Адама България:

  • Срещу широколистни плевели третиране с Томиган XL или Тример® СХ.
  • Срещу Септория при пшеница, при наличие от опасност от възникване на инфекция - Кантик®, Кустодия® или Мирадор® Форте.
  • Срещу Мрежести петна при ечемик - Кустодия

 

Състоянието на рапичните посеви

Картината в отделните части на страната и дори на отделни полета е доста ралична. От добре презимували площи с рапица в Югоизточна и Централна Южна България, до такива, които при първа възможност ще се развалят и засеят с пролетни култури, в Централна Северна България. Развитието, на добре презимувалите рапични посеви в момента, е във фенофаза 6-8 листа разтворени. На места в тях се отчита вторично заплевеляване от самосевки от житни култури, както и развитие на някои едногодишни житни плевели. Във по-топлите дни в началото на месеца, бе забелязан и рапичен стъблен скритохоботник. Наличие на Фома се забелязва частично на отделни полета.

Препоръки от Адама България:

 

Винаги прилагайте продуктите на АДАМА, в съответствие с техните регистрации и препоръките за употреба, описани на етикета!