Премини към основното съдържание
Хербициди

ЛЕОПАРД® 5 ЕК

Леопард 5 ЕК е селективен, вегетационен, листен хербицид със системно действие за употреба по време на вегетацията на широколистните култури срещу едногодишни и...

ЛЕОПАРД® 5 ЕК

General Info

Механизъм на действие

Леопард 5 ЕК е системен хербицид, който попаднал върху листата на чувствителните плевели много бързо се абсорбира. Проникнал в растителните тъкани се хидролизира до хизалофоп-п-киселина и се придвижва към кореновата система. Леопард 5 ЕК засяга точките на нарастване - меристемните тъкани, като инхибира ензимът CoA карбоксилаза. Растежът на чувствителните плевелни видове спира незабавно. След 2-3 дни се появява червеникавокафяво оцветяване, а на 10-12 ден от третирането плевелите изсъхват.

 

Спектър на действие

Балур от ризоми и семена (Sorghum halepense), пирей (Agropyron repens), ветрушка (Apera spica-venti), див овес (Avena sp.), кръвно просо (Digitaria sp.), кокоше просо (Echinochloa crus-gali), райграс (Lolium sp.), видове проса (Panicum sp.), метлица (Poa sp.), кощрява (Setaria sp.), самосевки от пшеница и ечемик и др.

 

Смесимост

Да не се смесва с хормонални хербициди.

 

УПОТРЕБИ

Картофи, захарно цвекло, слънчоглед, соя, маслодайна рапица

100 мл/дка срешу едногодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 11-39 и 3ти-5ти лист на плевелите

Количество работен разтвор: 20-30 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

200 мл/дка многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища

Момент на приложение: BBCH 11-39 и 3ти-5ти лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

Количество работен разтвор: 20-30 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Маслодайна рапица

120 мл/дка срещу самосевки от житни култури

Момент на приложение: BBCH 11-39 и 3ти-5ти лист на самосевките.

Количество работен разтвор: 20-30 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

Домати

100 мл/дка срещу едногодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 11-70 и 3ти-5ти лист на плевелите

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища

Момент на приложение: BBCH 11-70 и 3ти-5ти лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Максиален брой приложения: 1

Лозя

100 мл/дка срещу едногодишни житни плевели

Момент на приложение: не по-късно от BBCH 85 и и 3ти-5ти лист на плевелите

Количество работен разтвор: 20-40 л/дка

Максимален брой приложения: 1

200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели

Момент на приложение: не по-късно от BBCH 85 и и 3ти-5ти лист на плевелите

Количество работен разтвор: 20-40 л/дка

Максимален брой приложения: 1

Семкови овощни видове, праскови, нектарини

100 мл/дка срещу едногодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 00-79 и при поникване на плевелите

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 00-79 и при поникване на плевелите

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

Кайсии, череши, сливи

100 мл/дка срещу едногодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 00-65 и при поникване на плевелите

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 00-65 и при поникване на плевелите

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

Цитрусови култури

100 мл/дка срещу едногодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 00-70 и при поникване на плевелите

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 00-70 и при поникване на плевелите

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

Люцерна, детелина, фий, памук, лен

100 мл/дка срещу едногодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 11-39

Количество работен разтвор: 30-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 11-39

Количество работен разтвор: 30-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

Лук, чесън, шалот, моркови, магданоз (корен), главесто зеле

100 мл/дка срещу едногодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 11-39

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 11-39

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

Бобови култури, сухи (фасул, бакла, грах, нахут, леща); бобови култури, зелени (фасул, бакла, грах с шушулка)

100 мл/дка срещу едногодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 11-39 и след поникване на плевелите

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 11-39 и след поникване на плевелите

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Горска дървесна растителност

100 мл/дка срещу едногодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 11-41

Количество работен разтвор: 30-40 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели

Момент на приложение: BBCH 11-41

Количество работен разтвор: 30-40 л вода/дка

Карантинен срок

Слънчоглед, маслодайна рапица – 100 дни

Ахарно цвекло, соя – 60 дни

Лозя – 45 дни

Бобови култури зелени: фасул, бакла, грах с

шушулка – 42 дни

Тютюн – 40 дни

Картофи, домати, семкови овощни видове, праскови, нектарини, кайсии, череши, сливи, цитрусови култури,

бобови култури сухи: фасул, бакла, грах, нахут, леща, лук, чесън, шалот, моркови, магданоз корен, дни – 30

Памук, лен, горска дървесна растителност – не се изисква.

Техника на приложение

Механизирана наземна техника.

Максимален брой приложения

1 на сезон