Премини към основното съдържание
Хербициди

АЖИЛ® 100 ЕК

Ажил 100 ЕК е селективен, системен, широкоспектърен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели при редица широколистни култури.

АЖИЛ® 100 ЕК

General Info

Ажил 100 ЕК се абсорбира много бързо от нарастващите житни плевели и се разпространява в листата, стъблата и корените. Плевелите прекратяват растежа си в рамките на 1-2 дни, като началното действие се изразява в пожълтяване на първите листа и некроза в долната част. В зависимост от климатичните условия отмирането е в рамките на 10-20 дни. Предимството на Ажил 100 ЕК е в бързото му начално действие – валежи, паднали час след третирането не влияят върху ефикаснотта.

Механизъм на действие

Активното вещество пропаквизафоп действа върху процесите при нарастването на меристемната тъкан при плевелите, като блокира синтеза на мастните киселини и нарушава клетъчните функции.

Внимание

Да не се допуска отвяване на работен разтвор върху съседни, неустойчиви на Ажил 100 ЕК култури.

Смесимост

Да не се смесва с други хербициди за едновременно ползване. За други продукти като фунгициди, инсектициди и течни торове да се направи предварителен тест в отделен съд.

 

УПОТРЕБИ

Слънчоглед

80 мл/дка - приложен след фенофаза на културата „котиледоните са напълно разтворени“ (след ВВСН 11) срещу:

едногодишни житни плевели: приложен във фаза на плевелите 2ри-3ти лист до удължаване на стъблото;

многогодишни житни плевели: приложен при височина на плевелите 15 -20 см;

балур: приложен при височина на балура 10-20 см.

Количество работен разтвор: 20-60 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Краставици (на открито)

25 мл/дка срещу памукова листна въшка (Aphis gossypii).

Момент на приложение: при поява на неприятеля.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1-2 през 14 дни.

Маслодайна рапица

Прилага се след фенофаза на културата „разтворен първи лист“ (след ВВСН 11):

50 мл/дка срещу самосевки от житни култури, във фаза на плевелите 3ти-5ти лист;

75-120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2ри-3ти лист до удължаване на стъблото;

150-200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели и височина на плевелите 15-20 см;

100-150 мл/дка срещу балур при височина на плевела 10-20 см.

Количество работен разтвор: 20-60 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Лозя

Прилага се в периода между фенофази на културата „покой“ до „омекване на зърната“ (ВВСН 00-85):

75-120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2ри-3ти лист до удължаване на стъблото;

150-200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;

100-150 мл/дка срещу балур при височина на плевела 10-20 см.

Количество работен разтвор: 20-60 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Картофи

Прилага се в периода след фенофаза на културата „разтваряне на първите листа на главното стебло“ (след ВВСН 11):

75-120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2ри-3ти лист до удължаване на стъблото;

150 мл/дка срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;

100-150 мл/дка срещу балур при височина на плевела 10-20 см.

Количество работен разтвор: 20-60 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Лук

Прилага се след фенофаза на културата „първи лист ясно видим“ (след ВВСН 11):

75-120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2ри-3ти лист до удължаване на стъблото;

150-200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.

100-150 мл/дка срещу балур при височина на плевела 10-20 см.

Количество работен разтвор: 20-60 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Домати

Прилага се след фенофаза на културата „първи същински листа на основното стебло“ (след ВВСН 11):

75-120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2ри-3ти лист до удължаване на стъблото;

150-200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;

100-150 мл/дка срещу балур при височина на плевела 10-20 см.

Количество работен разтвор: 20-60 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Леща

Приага се след фенофаза на културата „разлистен първи лист“ (след ВВСН 11):

75-120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2ри-3ти лист до удължаване на стъблото;

150-200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;

100-150 мл/дка срещу балур при височина на плевела 10-20 см.

Количество работен разтвор: 20-60 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Памук

Прилага се след фенофаза на културата „първи същински лист разтворен“ (след ВВСН 11):

75-120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2ри-3ти лист до удължаване на стъблото;

150-200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;

100-150 мл/дка срещу балур при височина на плевела 10-20 см.

Количество работен разтвор: 20-60 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Соя

Прилага се след фенофаза на културата „разтворена първата двойка същински листа“ (след ВВСН 11):

75-120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2ри-3ти лист до удължаване на стъблото;

75-120 мл/дка срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;

75-120 мл/дка срещу балур при височина на плевела 10-20 см.

Количество работен разтвор: 20-60 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Захарно цвекло

Прилага се след фенофаза на културата „видима първа двойка листа, все още неразтворени“ (след ВВСН 11):

75-120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2ри-3ти лист до удължаване на стъблото;

150-200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;

100-150 мл/дка срещу балур при височина на плевела 10-20 см.

Количество работен разтвор: 20-60 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Тютюн

Прилага се след фенофаза на културата „първи същински лист на основното стъбло“ (след ВВСН 11):

75-120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2ри-3ти лист до удължаване на стъблото.

150-200 мл/дка срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.

100-150 мл/дка срещу балур при височина на плевела 10-20 см.

Количество работен разтвор: 20-60 л/дка.

Максимален брой приложения на сезон: 1

Карантинен срок

Слънчоглед, маслодайна рапица, памук, соя, лен 90 дни

Леща, варива (фасул, грах, бакла, нахут) 50 дни

Захарно цвекло 45 дни

Картофи, тютюн, пресни (фасул, грах) 40 дни

Лозя, лук (домати), моркови, магданозкорен и спанак, патладжан, чесън, броколи 30 дни

Разсадници, горски дървесни видове – не се изисква

Техника на приложение

Техника на приложение за всякакви употреби

Конвенционална наземна техника. 

Не влизайте в третираните зони, докато третираните растения не изсъхнат напълно. Уверете се, че работният разтвор е равномерно разпределен. Ако е необходимо да се използват хербициди против широколистни през вегетационния период, интервалът между третиранията с широколистния хербицид и този с Agil 100 EC трябва да бъде 7 дни.

Максимален брой приложения

1 на сезон