Премини към основното съдържание
Хербициди

МОДАОН® 4 Ф

Модаон 4 Ф е контактен, противошироколистен хербицид за приложение след сеитба, преди поникване или в ранна вегетация при слънчоглед и по време на вегетацията при...

МОДАОН 4 Ф

General Info

Приложен почвено при слънчоглед, Модаон 4 Ф образува филм, който интоксикира младите поникващи плевели. Ефикасността се благоприятства от добрата почвообработка, светлинната интензивност и почвената влажност. При използване на Модаон 4 Ф след поникването на слънчогледа и плевелите, хербицидът проявява контактно действие към плевелите. При маслодайната рапица, използван във фенофаза 6ти лист, Модаон 4 Ф проявява най-висока селективност, резултат от физическата устойчивост на рапицата (восъчният налеп) към хербицида в тази фаза от своето развитие. Отсъствието на системно действие редуцира отнасянето на Модаон 4 Ф в подземните растителни части.

 

Механизъм на действие

Действието на бифенокс е преди всичко контактно върху младите органи на плевелните растения. Попаднал върху тях бифенокс инхибира протопорфириноген оксидаза и причинява загиване на чувствителните плевели.

 

Спектър на действие

Модаон 4 Ф е ефикасен срещу голямата част от едногодишните широколистни плевели при слънчоглед и рапица. Чувствителни плевели: синап (Sinapis arvensis), черно куче грозде (Solanum nigrum), видовете щир (Amaranthus sp.), овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris), лобода (Chenopodium sp.), росопас (Fumaria officinalis), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), див мак (Papaver rhoeas), трицветна теменуга (Viola tricolor) и др. Модаон 4 Ф е регистриран хербицид с действие срещу полски синап в маслодайна рапица.

 

Смесимост

Модаон 4 Ф е смесим с други продукти. Желателно е провеждането на предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай.

 

УПОТРЕБИ

Слънчоглед

150 мл/дка срещу едногодишни широколистни плевели, внесен след сеитба, преди поникване на културата или вегетационно във фаза 3ти-5ти лист на културата.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Маслодайна рапица

100 мл/дка срещу някои широколистни плевели и кръстоцветни като полски синап и дива ряпа, внесен във фаза 4ти-8ми лист на рапицата (BBCH 14-18).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Зимна и пролетна пшеница, зимен и пролетен ечемик, зимна и пролетна твърда пшеница, тритикале, зимен и пролетен овес, зимна ръж

150 мл/дка срещу eдногодишни широколитни плевели, след поникване.

Момент на приложение: (BBCH 12-32, две листа разтворени – вторият възел е най-малко на 2 см над първия).

Количество работен разтвор: 10-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Карантинен срок

Не се изисква

Максимален брой приложения

1 на сезон