Премини към основното съдържание
Хербициди

СУЛТАН® 500 СК

Султан 500 СК е селективен, предимно почвен хербицид за борба срещу широколистни и някои житни плевели при рапица.

СУЛТАН® 500 СК

General Info

Султан 500 СК се прилага след сеитбата, преди поникване на културата. При използване на Султан 500 СК след поникване на културното растение, трябва да се има предвид, че ефект е налице тогава, когато третирането е извършено преди появата на плевелите.

 

Механизъм на действие

Султан 500 СК се поема предимно от корените на плевелните растения. Активното вещество метазахлор инхибира клетъчното делене чрез блокиране синтеза на протеини. При третиране на повърхностно суха почва, основното хербицидно действие на Султан 500 СК се проявява едва след падането на валеж.

 

Спектър на действие

Султан 500 СК е ефикасен срещу основните широколистни плевели при маслодайната рапица като лайка (Matricaria sp.), подрумче (Anthemis arvensis), див мак (Papaver rhoeas), ралица (Delphinium consolida), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), лепка (Galium sp.) и др. Султан 500 СК потиска развитието и на някои едногодишни житни плевели - кокоше просо (Echinochloa crus-gali), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кощрява (Setaria sp.), лисича опашка (Alopecurus myosuroides), див овес (Avena sp.), ветрушка (Apera spica-venti), едногодишна метлица (Poa annua). Притежава и частично допълнително действие срещу самосевки от житни култури (пшеница и ечемик) в рапицата.

 

Внимание

Прилага се единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ.

 

Смесимост

Султан 500 СК е смесим с други продукти. Желателно е провеждането на предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай. При смесване с друг продукт да се спазва най-дългия карантинен срок.

 

УПОТРЕБИ

Маслодайна рапица

200 мл/дка срещу едногодишни широколистни плевели.

Момент на приложение: след сеитба, преди поникване на културата.

Количество работен разтвор: 15-20 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Карантинен срок

Маслодайна рапица - 70 дни

Техника на приложение

Наземна техника.

Максимален брой приложения

1 на сезон