Přeskočit
Agil 100 EC

Agil. Zbavte se výdrolu obilnin. Rychle a výhodně.

V praxi nejpoužívanější selektivní graminicid lze s úspěchem využít v nastávající podzimní sezóně rovněž při likvidaci výdrolu obilnin v řepce olejce. Agil 100 EC hubí výdrol i případný pýr rychle a spolehlivě, a to za výhodnou hektarovou cenou aplikace. Kupující navíc získává kvalitní hnojivo Borosan Forte k přípravku Agil zdarma jako bonus a může tak dopřát své řepce i tolik potřebnou mikroživinu bór.
Agil 100 EC

Nejrychlejší působeníÚčinná látka propaquizafop je trávami velmi rychle absorbována a uvnitř rostliny systémově rozváděna do listů, stolonů, oddenků, rhizomů a kořenů. Již za jeden až dva dny po aplikaci výdrol zastavuje svůj další růst a přestává řepce konkurovat. Proces následné nekrotizace pletiv a odumírání rostlin je zpravidla ukončen během následujících 10–20 dnů. Agil, jak již jeho název napovídá, mimo jiné zdobí právě rychlost jeho účinku. Ta se promítá i do rychlostí průniku účinné látky do pletiv plevele, což přináší pro praxi i další zajímavou skutečnost: Déšť pouhou jednu hodinu po aplikaci již nesnižuje účinnost. Spolehlivost je celosvětově odzkoušena mnohaletou praxí jak v pokusech, tak i v provozu.
Správný postup proti výdroluSprávné dávkování je alfou a omegou úspěšnosti použití všech graminicidů, proto si jej znovu připomeneme. Aplikace se provádí nezávisle na vývojovém stadiu kulturní plodiny. Obecně se řídíme stadiem růstu plevele. Nejlepší výsledky jsou dosahovány ve stadiu plevelného výdrolu obilnin od 2.–3. listu až do odnožování.Při rovnoměrném vzcházení výdrolu obilnin stačí aplikovat přípravek ve vysoce ekonomické dávce 0,4 litrů na hektar a to do 4. listu obilnin. Tento stav většinou nastává u minimalizačních technologií a nebo v případě deštivého počasí a dostatečné vlhkosti v půdě, kdy výdrol rovnoměrně vzchází.Pokud dojde k nerovnoměrnému vzcházení, nebo podzim doprovázejí přísušky, je lépe počkat na vzejití veškerého výdrolu a aplikovat plnou dávku 0,5 l/ha. Na pozemcích se totiž vyskytuje výdrol v různých růstových fázích, včetně odnožujícího výdrolu.V případě výskytu pýru plazivého postupujeme takto. Při použití dávky 0,5 l/ha dochází pouze k odumření nadzemní části pýru plazivého a k dočasnému zastavení jeho konkurence. Po určité době však opět obráží z podzemních oddenků a účinnost je nedostatečná. Pro dokonalou účinnost je třeba použít dávky 1,2–1,5 l/ha a platí, že čím kratší jsou oddenky v půdě a čím pýr bujněji roste (je teplo a vlhko), stačí nižší dávka.
Možnost použití i v OP II Agil poskytuje vynikající účinnost proti travám při relativně nízkých aplikačních dávkách. To ho zároveň s nízkým potenciálem vyplavování a nízkou rozpustností účinné látky ve vodě řadí mezi přípravky šetrné k životnímu prostředí. Agil nezanechává v půdě rezidua, která by mohla nepříznivě ovlivňovat pěstování následných plodin. Spolehlivě účinkuje i za nízkých teplot. Přípravek má velmi příznivý eko-toxikologický profil, a proto již prošel evropským re-registračním procesem a je schválen i pro budoucí používání v zemědělských plodinách i v lesnictví.
Hnojivo Borosan Forte zdarmaJako tradičně, tak i letos platí při výběru gramnicidu Agil praxí oblíbený bonus: jedinečné spojení nabídky přípravku Agil 100 EC s hnojivem Borosan Forte. Každý, kdo zakoupí 20 l balení přípravku Agil 100 EC, může požadovat u distributora stejné množství, tj. 20 l kvalitního listového hnojiva Borosan Forte zdarma. Hnojivo Borosan Forte najde uplatnění v řadě kultur jako je řepka olejka, cukrovka, mák, slunečnice, ale i ozimé obilniny, zelenina, jádroviny, peckoviny, či vinná réva. I letos je tato atraktivní nabídka připravena jako bonus navíc pro zákazníky přípravku Agil. Pěknou a zdravou řepku jako základ úspěchu v příští sezóně Vám přeje Adama.