Přeskočit
Nikita

Společně to funguje

Loňským uvedením herbicidu Coltrane společnost ADAMA zkompletovala nabídku účinného odplevelení porostů kukuřice. Odlišná řešení se nabízí na preemergentní, časně postemergentní, i klasické postemergentní zásahy. Je to flexibilní systém umožňující pěstiteli na míru každého svého pole zvolit optimální kombinaci. Vše za příznivou cenu.
Nikita

Preemergentně: Sulcotrek 2,2 l/ha

Od dříve převažujícího herbicidního ošetření po zasetí, ale ještě před vzejitím kukuřice se poslední dobou v praxi ustupuje, zejména z důvodů rizika přísušků, které účinnost půdních herbicidů obecně snižují. Přesto, pokud je důvodný zájem, můžeme doporučit plnou registrovanou dávku přípravku Sulcotrek® právě pro tyto účely. Sulcotrek je kombinací dvou odlišných účinných látek s půdním i kontaktním účinkem (terbuthylazine + sulcotrione), které se synergistickým způsobem doplňují. V případě přípravku Sulcotrek® se v odborných kruzích mluví o tzv. supersektivitě ke kukuřici. Znamená to, že kukuřice nejen že nevykazuje žádné známky viditelné fytotoxicity, ale zejména není ani na okamžik zabrzděna v růstu, což se jako efekt následně projevuje až do výnosu.

Časně postemergentně : Nikita +

Časně postemergentně se nazývá stadium kukuřice mezi jejím 2 až 4 listem. Nikita je širokospektrální třísložkový přípravek (mesotrione, dicamba, nicosulfuron) , který je primárně určen jako základní komponent k odplevelení kukuřice, a to v dávce 0,4 kg/ha. K Nikitě pak přidáváme další přípravek, abychom s ním připravili výslednou směs, která bude dokonale reagovat na konkrétní plevelnou situaci na konkrétním poli. Ta ale v České republice nebývá totožná a poměrně výrazně se v kukuřici mění s nadmořskou výškou i regionální polohou. Jak tedy na to?

Nikita + Sulcotrek

Jako základního partnera pro Nikitu doporučujeme přípravek Sulcotrek. Tank mix Nikita 0,4 kg + Sulcotrek 1l/ha aplikovaný časně postemergentně představuje kompletní řešení plevelů v kukuřici včetně ježatky kuří nohy. Pět rozdílných účinných látek zde v akci (mesotrione, dicamba, nicosulfuron, sulcotrione a terbuthylazine) způsobí rychlý účinek. Dojde lidově řečeno ke spálení plevelů na prach během několika dnů. Reakce je rychlá a dobře viditelná. Účinnost zvyšuje přidání olejového smáčedla v dávce 1 l/ha. Na hodně zaplevelených pozemcích můžeme pak dávku Sulcotreku zvýšit dle potřeby až na 1,5l/ha. Tato dávka je pak již opravdovou „žiletkou“

Nikita + Efica

Tato kombinace dostane přednost všude tam, kde očekáváme silné výskyty nejen ježatky kuří nohy, ale i dalších prosovitých trav, jako jsou béry, prosa, čiroky, rosičky atd. Dávku zde pak volíme Nikita 0,4 kg + Efica 1,2 l/ha. Tato kombinace si pak dobře poradí s úporným tlakem jmenovaných plevelů, které navíc dokáží vzcházet v různých vlnách.

Nikita + Tomahawk

Tato kombinace představuje velmi levné řešení vhodné do oblastí, kde neočekáváme silné zaplevelení trávovitými plevely. Likviduje celé spektrum dvouděložných plevelů včetně svlačce, rdesnovitých plevelů, kopřiv a svízele. Jako dostačující se zde jeví hektarová dávka Nikita 0,4 kg + Tomahawk 0,3l, která přinese naprosto dostačující účinnost za výrazné celkové úspory nákladů na herbicidy.

Postemergentně: Coltrane 2 + Nicogan 1 l/ha

Klasickým postemergentní termínem se rozumí stadium kukuřice od 4. pravého listu do cca 8. listu. Pro tento stále častěji volený termín společnost Adama připravila uvedením novinky Coltrane rovněž řešení na míru. Cotrane je dvousložkový herbicid umožňující nasadit masivní dávky účinných látek mesotrione + dicamba do akce. Aby byla účinnost zejména na ježatku a další trávy kompletní, přidá se nejvyšší registrovaná dávka přípravku Nicogan, obsahující čistý nicosulfuron. Dávka Coltrane 2 + Nicogan 1 je pak opravdu robustní a poradí si ze všemi pleveli v různých stádiích růstu. Doposud sice tato kombinace v tak silných dávkách účinných látek na hektar byla (i je) možná sestavit i z jiných produktů, ale nikdy ne za tak příznivou cenu, kterou přinese jednoduchý balíček Coltrane + Nicogan.

Použití smáčedla

Společnost ADAMA nabízí hned několik specializovaných smáčedel s vysokou přidanou hodnotou. Můžeme jmenovat Grounded, který umí posílit vazbu účinných látek na půdní sorpční komplex, brání úletu postřikové směsi a zrovnoměrní rozložení postřiku po ploše. Pro další posílení účinnosti kontaktních složek herbicidů lze rovněž s úspěchem přidat výkonný a levný Rollwet (0,2 l/ha), či jakékoliv smáčedlo olejovitého typu.