Přeskočit
Slape Trio

Stačí si správně vybrat

Společnost Adama může nabídnout pěstiteli kvalitní řešení, přitom za rozumnou cenu. Lze je sestavit přesně na míru zdravotnímu stavu porostu tak, aby porost byl řádně ochráněn proti všem hospodářsky důležitým chorobám, ale také řádně zregenerován a zachoval si vysoký výnosový potenciál směrem k vysokému výnosu. Stačí si správně vybrat.
Slape Trio

Mirage® 45 ECNA

Na polích ležel sníh delší dobu nebo jsou přemokřená a při otevření jara porost nevypadá dobře. Je zaděláno na škodlivé působení tzv. komplexu chorob pat stébel způsobující následný stéblolam (Pseudocercosporella, Fusarium spp, Rhizoctonia, plíseň sněžná a další.) Co s tím? Pořád je tu k dispozici čistý prochloraz v originálním přípravku Mirage®45 ECNA, který vzniklou situaci výborně řeší. Má totiž lokálně systémový účinek, což znamená, že účinná látka poměrně málo migruje, zůstává dlouhou dobu na místě dopadu, nezřeďuje se a dlouhodobě „dezinfikuje“ mladé rostliny. Vyniká zejména proti chorobám pat stébel, fuzariózám, ale také proti prvotním infekcím braničnatek a listovým chorobám ječmene. Umí kontrolovat i pravý stéblolam R typu, který v ČR převažuje.

Talisman®. Biostimulátor a kompletní hnojivo v jednom.

Rostlinky vyčerpané přezimováním, či následnými stresy z nočních mrazíků, přemokření, či možných epizod sucha je potřeba řádně zregenerovat. K tomu se mimořádně hodí Talisman®. Jedná se o špičkovou novinku vyvinutou britskými vědci právě pro tyto situace. Talisman® je unikátní kombinace 5 biostimulantů a plného spektra makro i mikro výživových prvků. Aplikace může být společná s jinými přípravky na ochranu rostlin vyjma přípravků obsahující fenoxykyseliny. Po použití Talismanu Vás rostliny odmění zrychlenou regenerací, zvýšenou asimilací živin, zredukováním toxického působení amoniaku (žloutnutí), prokazatelným zvýšením množství chlorofylu v buňkách i zesílením kořenového systému i nadzemní hmoty. To vše vede k podstatně rychlejší regeneraci rostlin, která se Vám promítne až do konečného zvýšení výnosu plodiny. V obilninách stačí dolní hranice 3 l/ha. kterou ovšem můžeme s úspěchem i rozložit na 2 x 1,5 l/ha.

S tím, jak nám ubyla řada kompletních přípravků obsahující oblíbené azolové složky propiconazole a epoxiconazole, stále více do popředí se dostává otázka, jaký komplexní fungicid si vybrat, abychom získali kvalitní, a přitom široký záběr proti listovým chorobám v době, kdy nám již rostlinky rychle rostou a přicházejí první příznaky výskytu chorob. ADAMA Vám může nabídnout zrovna dva.

Slape® Trio

Je třísložkový fungicid, který zdařile kombinuje tři účinné látky: tebuconazole + prothioconazole + spiroxamin. Kompozice se výborně doplňuje a přináší znatelný synergický efekt při vzájemném působení. Dostatečně účinkuje proti celému spektru hospodářsky důležitých chorob, které se tou dobou v porostech vyskytují. Díky jeho velmi příjemné ceně představuje dnes řešení s velmi příznivým poměrem účinku a ceny.

V pšenicích, žitu a triticale patří Slape® Trio svým složení k velmi užitečným přípravkům, neboť působí proti celému spektru chorob. K optimálnímu využití jeho vlastností je vhodné jej použít zejména na počátku infekce nebo i preventivně. Výborně se uplatňuje zejména proti braničnatkám, rzím, padlí a DTR. Používáme jednotnou dávku 0,7 l/ha. V ječmenech, kde může docházet k nástupu chorob dříve, provádíme ošetření přednostně v BBCH 29-47. Slape® Trio je vysoce účinný proti oběma nejdůležitějším chorobám ječmene: hnědé a a rhynchosporiové skvrnitosti. Velmi dobře též kontroluje padlí a logicky také rez ječnou. Opět zde používáme jednotnou dávku 0,7 l/ha.

Velkou jeho výhodou je jeho použití bez omezení. Přípravek je možné aplikovat i ve II. pásmech ochrany podzemních i povrchových vod a nemá žádné omezení použití z hlediska svažitosti svahů. Je bez problémů mísitelný s herbicidy, morforegulátory i listovými hnojivy, či biostimulátory. Slape Trio naplňuje skutkovou podstatu sloganu Šlape to, a navíc za velmi příjemnou cenu.

Kantik®

Kantik® je mimořádně výkonný širokospektrální třísložkový fungicid pro použití do všech obilnin s flexibilním dávkováním. Obsahuje tři účinné látky: prochloraz, fenpropidin a tebuconazole, a to v masivních dávkách v dobře vyladěné kompozici. Každá účinná látka přitom pochází z jiné chemické skupiny. Je tedy mimořádně vhodný do antirezistentní strategie.

Kantik® je zejména vhodný do situací, kdy pěstitel je dopředu rozhodnutý, že použije na poli fungicid pouze jednou. Pak hledá širokospektrální fungicid s opravdu mimořádně širokým záběrem a s širokým oknem použití. Určit správný termín aplikace může být odlišné dle ročníkového průběhu počasí, zvolené odrůdy, vláhových poměrů na pozemku, typu půdy, zohlednění předplodiny atd. přesto doporučení je zde velmi jednoduché. Počkejte na první příznaky výskytu chorob a aplikuje. Stačí zkrátka položit jednou.

Kantik® má registrovanou dávku do pšenice, ječmenů, žita i triticale 2 l/ha jako dávku maximální. Jedná se o razantní dávku s masivním množstvím účinných látek uvnitř, které jsou určeny na řešení opravdu silných infekcí. Mnohdy však tato situace na našich polích nenastává. Proto můžeme v klidu doporučit i dávky nižší: v pšenicích 1,75l/ha, v ječmenech pak 1,5 l/ha, jako plně postačující. Tyto účelné redukce dávek volíme zejména důvodu ne tak silného infekčního tlaku, nebo když Kantik® zařadíme jako součást fungicidních sledů. Dávkování je příjemně flexibilní.

Zajímavou možností, kterou „vynalezla“ sama praxe, je použití přípravku Kantik® naopak na poslední aplikaci do klasu, kde se očekává od fungicidu zejména výborná kontrola klasových fuzarióz a rzí. Obojí očekávání dokáže Kantik® naplnit. Morfolinová složka přípravku zde pak podpoří stop efekt na rzi. Zde pak doporučujeme dávku přípravku v rozpětí 1,5-1,75 l/ha dle předpokládaného infekčního tlaku.

Kantik® tedy představuje přípravek s výrazným univerzálním použitím. Obsahuje tři účinné látky s rozdílným mechanismem účinku, a je použitelný do všech důležitých obilnin. Má široké aplikační okno, preventivní, kurativní i eradikativní účinek na pozoruhodný záběr chorob, včetně stéblolamu a fuzarióz. Dobře funguje za podmínek nižších teplot na počátku jara, i na klasové aplikace. Představuje moderní jednoduché řešení.

Tank mix s Velocity®

Obecně do fungicidních postřiků prvního sledu rovněž doporučujeme přidat akcelerátor systemických fungicidů Velocity® v dávce 0,25 l/ha, který aktivně pomůže vtáhnout účinnou látku do rostlinných pletiv, čímž zajistí vyšší účinnost zásahu proti chorobám. Velocity® prokazatelně zvyšuje výnos v obilninách v průměru o dalších 3-5 %, a to zejména při časných prvních aplikacích. Použití Velocity® do klasů na tzv. T3 aplikace v podmínkách stresu ze sucha naopak nedoporučujeme, protože zde může být rychlé vtažení účinné látky do stárnoucích pletiv kontraproduktivní, či zbytečné.