Přeskočit
ExelGrow

Proč používat biostimulátory

Doba efektivnějšího využívání stimulátorů i pro polní plodiny přichází. Je to dáno zčásti legislativním tlakem Evropské unie na limitaci používání klasických chemických přípravků v ochraně rostlin, zčásti také evolucí v poznání, že správně podmíněné zásahy do fyziologie rostlin sami o sobě dokážou pozitivně ovlivňovat výnos a kvalitu produkce. U nejlepších přípravků je v pokusech i v polních podmínkách dosahováno již dvouciferných procentuálních nárůstů produkce, což se pak významně propisuje do profitability pěstovaných plodin. Jedním z takových špičkových biostimulátorů, který se letos poprvé objevuje na našem trhu, je ExelGrow®.
ExelGrow

ExelGrow®

ExelGrow® je originální biostimulátor z dílny ADAMA, který je založen na přírodním extraktu z pečlivě vybraného druhu mořských řas. Díky unikátnímu procesu dvojité fermentace (technologii Bioprocess®) vzniká špičkový produkt, který plně zachovává všechny přírodní účinné látky bez jejich obvyklé postupné degradace či změny jejich struktury a bioaktivity. Tento dlouhodobý bio fermentační proces zvyšuje koncentraci a aktivitu přírodních komponentů.

Pro výrobu ExelGrow® jsou použity jedinečným způsobem fermentované řas Ascophyllum nodosum, které jsou těženy v čistých, chladných mořích, kde řasy obecně dosahují nejvyšších obsahů biologicky aktivních látek. Vybraný druh řasy Ascophyllum nodosum je pak doslova pokladnicí těchto účinných látek. Další zvýšení účinnosti a žádoucí stability produktu pak dodává zmíněný fermentační proces. V tabulce lze vidět porovnání ExelGrow® s klasickým nefermentovaným extraktem z mořských řas, a to z hlediska výkonnosti v požadovaných kategoriích.

Jaké účinky můžeme očekávat

K hlavním růstově regulačním aktivitám ExelGrow® patří pozitivní ovlivnění růstu kořenů i nadzemní části, vyšší nasazení plodů a jejich lepší vývoj, lepší zakořeňování řízků. Zřetelným způsobem upravuje schopnost rostliny lépe přijímat a využívat hlavní živinu dusík. Díky svému obsahu je vhodný při aktivně probíhajícím buněčném dělení, pozitivně se projeví při odnožování rostlin, při regeneračním růstu po zimě nebo při vývoji plodů. Obsah Glycin Betainu a kyseliny salicylové chrání rostliny před poškozením abiotickým stresem.

Z jeho antistresových aktivit vyniká zejména zvýšení odolnosti na sucho i chlad a indukce přirozené odolnosti k patogenům. Prokazatelně rovněž zvyšuje obsah chlorofylu ve tkáních, následně intenzitu fotosyntézy, a tím i vyšší produktivitu rostlin. Výrazně redukuje poškození etylénem a jeho pozdní aplikace mají pozitivní vliv na jakost a vybarvení plodů.

Použití v mnoha plodinách

ExelGrow® lze úspěšně využívat k podpoře růstu a výkonu v řadě plodin, má 17 indikací na etiketě pro více než 37 plodin či skupin plodin. Využití tohoto přírodního produktu je tedy skutečně mnohostranné.

V polních plodinách jsou nejlepší výsledky s ExelGrow® dosahovány při aplikacích na jaře, které se pak promítají až do zvýšení sklizně, a to v jarních ječmenech (průměrně + 5 až 6 %), řepce (+ 6 - 8 %), kukuřici (+ 3 – 4 %), luskovinách včetně sóji (+ 5 – 7 %) a pšenici (+ 3 – 4 %). Obvyklá dávka je zde 0,5 l/ha, dle potřeby můžeme opakovat.

V intenzivních plodinách jako jsou brambory, ovoce, zelenina a réva vinná je dosahováno dvouciferných zvýšení produkce při opakovaných aplikacích (2 - 4 x, a to dávkou 0,5 -1 l/ha).

U jádrovin i peckovin lze aplikaci spojit s fungicidním ošetřením, u jádrovin i s ošetřováním proti hořké pihovitosti plodů, pokud se použijí kyselá hnojiva typu InCa. S klasickými vápenatými hnojivy ale mísit zásadně nedoporučujeme! ExelGrow® zlepšuje vybarvení, skladovatelnost a omezuje výskyt pihovitosti. Optimálních výsledků je dosahováno tam, kde je prováděna chemická probírka plodů (Brevis).

V révě najde hnojivo uplatnění především u odrůd nebo klonů náchylných ke sprchávání, popř. nepravidelnému vývoji bobulí (hráškovatění).

U plodové zeleniny (paprika, rajčata, okurky, melouny) zvyšuje ExelGrow® jistotu nasazování plodů a jejich rovnoměrný růst s nižším podílem deformací. Plody jsou chutnější a lépe vybarvené.

Talisman® a ExelGrow®. Dobré mít po ruce.

Společnost Adama se na výzkum a vývoj biostimulátorů zaměřuje. ExelGrow® přichází, jako letošní novinka, jen rok poté, co se zde objevil i biostimulátor Talisman®. Logicky se nabízí otázka: který a na co. Talisman® je svým složením zcela něco jiného. Jedná se o směs pěti biostimulačních látek, (z toho čtyři jsou chráněny patentem) v kombinaci s plným spektrem mikro a makroživin. Tento produkt vědců z University of Nottingham je primárně určen pro použití v rannější fázích plodin (jaro i podzim), kdy mladé rostlinky primárně čelí abiotickým stresům různého typu: chlad, utužení půdy, přemokření, sucho, příliš vysoké teploty atd.. tedy situace, kdy rostlina přechodně redukuje, či ustává v asimilaci a produkci. ExelGrow® zde umí pomoci také, ale jeho ještě výraznější „parketa“ je v pozdějších fází, těsně před tvorbou generativních orgánů, jejichž tvorbu i kvalitu pozitivně ovlivňuje, zlepšuje opylovací poměry a přispívá ke kvalitativnímu zlepšení parametrů následných semen a plodin, jakož i k zvýšení produkce samotné. Je tedy dobré pro pěstitele mít oba po ruce a rozhodnout se pro jejich použití operativně dle konkrétní situace na poli.

Vysoká návratnost investic

Oba přípravky svou hektarovou cenou rovněž potěší, neboť se bude pohybovat kolem 500,- Kč v ceníkových cenách za jednu aplikaci. Standardní dávkou pro ExcelGrow® v polních plodinách je 0,5 l/ha, ve speciálkách (ovoce, zelenina) 1 l/ha. Talisman® používáme pro podporu růstu v dávce 2 l/ha, pro překonání stresových situací pak dávku zvýšíme na 3 l/ha. Oba přípravky můžeme rovněž s výhodou používat ve sledech, kdy při prvním upřednostníme Talisman, v pozdější aplikaci pak ExelGrow®. Oba přípravky umožňují daleko lépe využít genetického potenciálu, který nám pěstovaná plodina, či odrůda nabízí, a to s vysokou návratností investovaných prostředků. Vyzkoušejte a uděláte si obrázek sami.

Ošetření ExelGrow 3x 1l/ha, odrůda Idared, Sady Buchlovice

Neošetřená kontrola, odrůda Idared, Sady Buchlovice