Přeskočit
MaxRaptor

Jaký fungicid do květu řepky?

Aplikace fungicidu ve fázi kvetení řepky olejky se stala nedílnou součástí úspěšných technologií pěstování této plodiny. Efektivita tohoto zásahu se zvyšuje s obecně zhoršujícím se trendem výskytu houbových chorob v této plodině. V podmínkách vysoké intenzity se dokonce již někde i vyplácejí zásahy dva. Společnost Adama si Vám dovoluje zde nabídnout letos tři přípravky: Mirador® Xtra, Custodia® a Symetra®, které umožňují sestavit ochranu přímo na míru. Jak si tedy správně vybrat?
MaxRaptor

Hlízenka je cílem číslo jedna

Není ale sama. Škodlivost dalších chorob zde obecně narůstá jako důsledek vysokého zastoupení plodiny v osevních postupech. Řepka se tak potýká s celou řadou dalších chorob jako jsou černě, verticiliové vadnutí, plíseň šedá a v dřívějších termínech rovněž foma a plíseň zelná. Přípravky, které mají dobrou vedlejší účinnost i na tyto choroby jsou logickou výhodou. Samostatnou přidanou hodnotu vytváří zásah přípravkem, jehož účinné látky dokáží pomocí tzv. green efektu omezit ztráty výdrolem, který je důsledkem nestejnoměrného dozrávání a předčasného praskání šešulí.Symetra® s účinností na Verticilium navíc

Symetra® je vyloženým specialistou na aplikaci do květu řepky. Obsahuje dvě účinné látky, jednu ze skupiny SDHI: isopyrazam a jednu ze skupiny strobilurinů: azoxystrobin, a to v plných dávkách. Představuje tedy moderní, non-azolové řešení. Speciálně vestavěná Duosafe® technologie umožňují dvojité silné přilnutí k patogenu - tady rychle vypíná jeho energetickou produkci - a k voskové vrstvičce na povrchu listu. To je mechanizmus, který zároveň zaručuje rychlost i dlouhodobost účinku. Proto je Symetra® přímo předurčena pro časné aplikace na počátku květu. Rovněž dobře viditelný green efekt nejen že zvýší celkovou asimilaci živin, ale i zajistí vyšší pružnost šešulí při dozrávání, a tím omezí ztráty výdrolem, které v průměru dosahují kolem 10–15 %. Symetra® je v ČR jediný fungicidní přípravek s registrovanou účinností na obávané Verticilium. Aplikace fungicidu Symetra® do květu řepky se totiž prokazatelně potlačuje úspěšné dozrávání mikrosklerócií patogena, které jinak padají do půdy a zde vydrží několik let čekat, až se řepka vrátí na pole zpět a způsobí pak primární infekci novým rostlinám. V důsledku intenzivního pěstování řepky škodlivost verticiliového vadnutí prudce narostla a způsobuje již na řadě míst lokálně větší škody než obávaná hlízenka. Výběrem přípravku Symetra® tak nejen potlačujeme hlízenku, ale zároveň snižujeme přenos verticiliové infekce přes půdu do dalších let.

Mirador® Xtra

Dříve velmi populární Amistar Xtra se přejmenoval na Mirador® Xtra, a to je jeho jediná změna. Výroba, registrace, účinnost i použití zůstává stejné. Mirador® Xtra je zástupce koncepce ready- mixu strobilurin-azol. Obsahuje azoxystrobin a cyproconozale. Obě látky jsou „šampióny“ ve svých třídách, pokud se týká jejich systemických vlastností. Vysoká systemicita znamená výhodu rychlého vstupu do rostliny a rychlého rozvodu účinných látek do celé rostliny. Azolová složka přidává kurativní schopnost, azoxystrobin silný green efekt s již výše popsanými vlastnostmi. Přípravek je tedy nejvhodnější použít do plného květu řepky. Pěstitel jistě ocení i velkou univerzálnost. Mirador® Xtra je registrován do dalších 11 plodin, takže se jistě v zemědělském podniku neztratí a může být flexibilně použít v mnoha situacích.

Custodia®

Obsahuje dvě účinné látky azoxystrobin a tebuconazole, čili stejná koncepce strobilurin-azol, ale v receptuře je o něco méně strobilurinu a něco více azolu, který tím přináší o něco delší účinnost a silnější kuraci i eradikaci již přítomných chorob. Přípravek je tedy vhodnější na, o něco pozdější, aplikaci do počátku odkvětu, kdy zvyšuje výnos a harmonizuje dobu sklizně. Dochází k užitečnému efektu. Šešule ve všech patrech zůstávají i po dozrání elastičtější, tolik nepraskají a snižují se ztráty výdrolem. Tento efekt byl průkazně prokázán přesnými vědeckými studiemi v Německu. Přínos ošetření fungicidem Custodia® činil na kontrolu v průměru 0,47 t/ha,

ale navíc díky nižším ztrátám v průměru o další 0,1 t/ha oproti standardu. Tato čísla se zvyšovala s pozdějšími termíny sklizně, než bylo stanovené agrotechnické optimum. Tedy situace, která se relativně běžně díky počasí v nás v praxi vyskytuje. Přípravek nemá omezení použití v řepce v OP II. stupně podzemních i povrchových vod.Kombinace s Rollwet®

Při aplikaci v kvetoucí řepce jsou obecně rostliny již hodně velké a problém zde bývá s dostatečnou pokryvností rostliny postřikem. Přidáním specializovaného smáčedla Rollwet® 0,1–0,2 l/ha se tímto problém výrazně snižuje. Rollwet® je nová generace trisiloxanových smáčedel, kde jsou jeho komponenty již namíchány tak, aby nedosahovali nejlepších parametrů z hlediska rozprostření kapky, ale z hlediska dokonalého ovlhčení rostliny, zároveň přitom omezovaly stékání postřiku z porostu.