Přeskočit
ječmen

Inovace v jarních herbicidech do obilnin

Podzimní počasí loňského roku mnohde nedovolilo uskutečnit odplevelení ozimých obilnin, a tak tento nezbytný úkon se přenese do letošního jara. Spolu s ošetřením jarních obilnin tak bude představovat zvýšenou pracovní zátěž pro pěstitele. Společnost ADAMA přináší do své tradičně široké nabídky kompletního jarního odplevelení obilnin i letošní herbicidní novinku, která výborně doplní arzenál řešení. Herbicid Response®. Pěstitel tak může na jaře odplevelit svá obilná pole účelně, ekonomicky a na míru.
ječmen

Novinka Response®

Nový herbicid Response® obsahuje účinnou látku pyroxsulam (75g/kg), která se v podmínkách České republiky profiluje zejména jako „sveřepobijec“. Při jeho maximálním dávkování 250 g/ha totiž dokáže zlikvidovat či významně zretardovat sveřepy, které se jinak velmi těžko kontrolují. Přitom výskyt sveřepů na našich polích významně vzrůstá, mimo jiné i jako důsledek nedávného zákazu použití glyphosátů na předsklizňové aplikace v obilninách. Přípravek Response® lze použít v ozimé pšenici, triticale i žitu. Lze jej vnímat jako specialistu na hubení trávovitých plevelů, protože plná dávka 250 g/ha likviduje nejen sveřep, ale i psárku a jílky. Poloviční dávka 125 g/ha pak stačí na chundelku metlici či oves hluchý. Velkou výhodnou přípravku je pak i to, že jeho spektrum účinnosti zahrnuje nejen trávy, ale i některé významné dvouděložné plevele, jakými jsou heřmánkovec, violky, rozrazil perský i rolní, ptačinec, penízek či kokoška pastuší tobolka. Při použití přípravku Response® samostatně, třeba jen na cílené části pozemku, kde se vyskytuje sveřep jalový, je třeba vždy přidat smáčedlo. Zde doporučujeme smáčedlo Rollwet® v dávce 0,05 l/ha.

Balíček RESPONSE® + ELEGANT ®

Praktika jistě zajímá, jaký přípravek bude nejvhodnější k tomu, aby vytvořil směs, která jej jednoduše zbaví všech plevelů, které se mu na jaře v ozimech vyskytnou. Odpověď je elegantní. Herbicid Elegant® 2 FD.  Elegant® obsahuje totiž další dvě širokospektrální účinné látky na dvouděložné plevele, a to florasulam a 2,4 D. Společně s přípravkem Response® tak vytvoří onen žádoucí tank mix výborně účinkující doslova proti všem. Společnost Adama jej nabídne i v praktickém balíčku na 66 ha, který bude obsahovat 10 kg Response® a 40 l Elegant® 2 FD.  Toto nové kompletní řešení bude zdobit i relativně velmi přijatelná cena hektarového ošetření.

Balíček TRIMMER® 500 + TOMAHAWK®

V nabídce ovšem zůstane i oblíbený balíček Trimmer® 500 + Tomahawk®, který nejen představuje skvělé a praxí ověřené řešení likvidace úplného spektra dvouděložných plevelů, ale nabízí i stále bezprecedentní šetrnost vůči kulturní plodině, což zejména oceňují pěstitelé sladovnického ječmene. Tradiční kombinaci Trimmer® 500 + Tomahawk® rovněž zdobí optimální reziduální působení. Dostatečně dlouhé, aby zabránilo následné vlně pozdního zaplevelení a zároveň dostatečně krátké, aby nevznikala žádná omezení pro následné plodiny.  Balíček obsahuje: Trimmer® 500 3 kusy á 500 g  + Tomahawk® 20 l. Balíček je inspirován legendární kombinací účinných látek tribenuron + fluroxypyr. Přináší dlouhodobou a úplnou kontrolou rozsáhlého spektra dvouděložných plevelů, které se vyskytují v obilninách na jaře, a to včetně přerostlého svízele nebo pcháče. Navíc přidává zajímavou cenu aplikace. Jeho bezchybná účinnost proti dvouděložným plevelům snoubená s nadstandardní šetrností k pěstované obilnině se pozitivně promítá i do výnosů. Mnohaleté pokusy prokázaly, že pěstitel v dlouholetém průměru může počítat s dodatečným 3 % navýšením úrody při použití této kombinace oproti běžným standardům.

Plodina, oblast použití
Škodlivý organismus
Aplikační dávka
Aplikační dávka kapaliny
Ošetřená plocha jedním balením

Jarní ječmen, oves

dvouděložné plevele,

 svízel přítula

 

23 g  Trimmer 500 +

  0,3 l/ha  Tomahawk

200 - 400 l vody /ha

67 ha

Ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, triticale

dvouděložné plevele,

 svízel přítula

 

30 g  Trimmer 500 +

  0,4 l/ha  Tomahawk

200 - 400 l vody /ha

50 ha

 

TOMIGAN XL

Nabídku možností pro hubení širokého spektra dvouděložných plevelů v obilninách na jaře doplňuje Tomigan® XL. Používá se v rozpětí dávek 0,8 -1,5 l/ha, ideálně když mají plevele 2.-6. list a nacházejí se v růstovém stadiu. Tomigan® XL je dobře mísitelný s fungicidy i regulátory růstu, bez omezení následných plodin. Je bezpečně použitelný i v podmínkách dočasného ochlazení či lehkých nočních mrazíků. Za dobrou cenu.

Obsahuje dvě účinné látky florasulam a fluroxypyr, které se liší mechanismem účinku proti plevelným rostlinám. Přípravek zastavuje velmi rychle růst citlivých plevelů. Typické symptomy poškození odumírajících plevelů jsou patrné už za 7-10 dnů po aplikaci v závislosti na podmínkách růstu a citlivosti plevelů.   Teplota nad 10 °C a dostatečná vlhkost po aplikaci podporují účinnost přípravku. Tomigan XL i kombinace Trimmer 500 + Tomahawk jsou při správné aplikaci bezpečně použitelné i v katastrech s vinicemi.

Použití specializovaných smáčedel

Smáčedlo Rollwet® 0,1l/ha (0,25-0,5%) dále podpoří a prohloubí kontaktní účinek prakticky všech zde uvedených přípravků. V případech použití tzv. tvrdé vody (většinou povrchová voda s vyšším obsahem kationtů) doporučujeme použít Adaptic® v dávce 0,25-0,5 l/ha.