Přeskočit
OSR

Jaký fungicid do květu řepky?

Aplikace fungicidu ve fázi kvetení řepky olejky se stala nedílnou součástí úspěšných technologií pěstování této plodiny. Efektivita tohoto zásahu se zvyšuje s obecně zhoršujícím se trendem výskytu houbových chorob v této plodině. V podmínkách vysoké intenzity a chladnějšího počasí v době kvetení řepky se dokonce již i vyplácejí zásahy dva. Společnost Adama si Vám dovoluje zde nabídnout letos tři řešení: letošní novinku Maxentis® Pack, loňskou novinku Mirador® Uni a praxí osvědčený specializovaný fungicid Custodia®. Tato řešení umožňují sestavit si ochranu svých porostů přímo na míru. Jak si tedy správně vybrat?
OSR

Hlízenka je cílem číslo jedna

Není ale sama. Škodlivost dalších chorob zde obecně narůstá jako důsledek vysokého zastoupení plodiny v osevních postupech. Řepka se tak potýká s celou řadou dalších chorob jako jsou Alternaria, Verticiliové vadnutí, plíseň šedá a v dřívějších termínech rovněž phoma a plíseň zelná. Přípravky, které mají dobrou vedlejší účinnost i na tyto choroby, jsou pak logickou výhodou. Samostatnou přidanou hodnotu pak vytváří zásah přípravkem, jehož účinné látky dokáží pomocí tzv. green efektu omezit ztráty výdrolem, který je důsledkem nestejnoměrného dozrávání a předčasného praskání šešulí.

Funkční novinka Maxentis® Pack 

Ani tomuto segmentu se nevyhýbají ztráty kvalitních fungicidů z důvodu neprodloužení registrací. Takto vypadl z nabídky Adama velmi zajímavý fungicid Symetra® a bylo pro nás výzvou připravit obdobnou náhradu. Vznikl Maxentis® pack, balíček dvou fungicidů, který je možno dobře uplatnit nejen v řepce, ale také v obilninách. Balíček je funkční obchodní nabídkou a skládá z fungicidů Mirador® a Promino® 300 EC v poměru 15 l + 10 l za účetní jednotku. Kombinuje tedy dvě velmi osvědčené účinné látky azoxystrobin a prohioconazole v extra silných originálních formulacích. Balíček je primárně koncipovaný na 25 ha, čili s doporučenou dávkou Mirador® a Promino® v poměru 0,6 + 0,4 l/ha. Takto přinesete 150 g azoxystrobinu + 120 g prothioconazole v hektarové dávce na pole, což je více, než obsahují podobně koncipované balíčky. Tento fakt umožní pěstiteli případně adaptovat dávku balíčku i na 30 ha, a to v případě nižšího tlaku chorob, či nutnosti šetřit vložené prostředky. Dlužno podoktnout, že obě balíčkové ceny přípravků jsou zde extra výhodné v přepočtu ceny gramu zakoupené účinné látky na hektar. Pro případ avizovaného chladného a deštivého počasí na průběh kvetení řepky lze balíček rovněž rozdělit a aplikovat přípravky samostatně. Mirador® použít na počátku květu jako první zásah, Promino® pak následně při dokvétání porostu. Další výhodou balíčku je jeho možné ekonomické použití v obilninách, a to prakticky ve stejném termínu obecné „polní aplikační špičky.“

Mirador® Uni

Dříve velmi populární Mirador® Xtra byl již vloni nahrazen „bratříčkem“ Mirador® Uni, který kompletně vyhovuje novým limitacím v používání fungicidních látek. Obsahuje stejný azoxystrobin, ale původní cyproconozale je zde nahrazen difenoconazole. Představuje tak vyváženou kombinaci, kde účinná látka azoxystrobin propůjčuje přípravku preventivní účinnost včetně translaminárního efektu a zde rovněž žádaného green efektu, kdežto difenoconazole pak přidá na dlouhodobosti účinku a kurativním působení. Přípravek je tedy nejvhodnější použít do plného květu řepky. Pěstitel jistě ocení i jeho velikou univerzálnost. Mirador® Uni je registrován do dalších 11 plodin včetně cukrovky, slunečnice, máku, sóji a hořčice, takže se jistě v zemědělském podniku neztratí a může být flexibilně použít v mnoha situacích prakticky po celou sezónu.

 Custodia®

Obsahuje dvě účinné látky azoxystrobin a tebuconazole, čili stejná koncepce strobilurin-azol, ale v receptuře se nachází o něco méně strobilurinu a něco více azolu, který tím přináší o něco delší účinnost a silnější kuraci i eradikaci již přítomných chorob. Přípravek je tedy vhodnější pro trochu pozdější aplikaci do počátku odkvětu, kdy zvyšuje výnos a harmonizuje dobu sklizně. Dochází k užitečnému efektu. Šešule ve všech patrech zůstávají i po dozrání elastičtější, nepraskají tolik a nedochází ke ztrátám výdrolem. Tento efekt byl prokazatelně prokázán přesnými vědeckými studiemi v Německu. Přínos ošetření fungicidem Custodia® činil na kontrolu v průměru 0,47 t/ha, ale navíc díky umenšení ztrát v průměru o dalších 0,1 t/ha navíc oproti standardu. Tato čísla se zvyšovala s pozdějšími termíny sklizně, než bylo stanovené agrotechnické optimum. Tedy situace, která se relativně běžně díky počasí v nás v praxi vyskytuje. Přípravek nemá omezení použití v řepce v OP II. stupně podzemních i povrchových vod.