Přeskočit
Praporec

Mimořádné porosty si zasluhují mimořádnou ochranu

Pro letošní rok přicházíme s komplexní nabídkou balíčků, které farmářům přináší maximální ochranu jejich porostů za zvýhodněnou cenu. Vlajkou lodí mezi nimi je fungicidní řešení Avastel® Pack, který je určen pro ochranu obilnin v době intenzivního růstu (T2).
Praporec

Avastel® Pack je fungicidní balíček určený pro ochranu vysoce ceněných porostů s nejvyšším výnosovým potenciálem, který obsahuje dva přípravky zastupující to nejlepší, co dané skupiny účinných látek nabízí: Pioli® a Promino® 300 EC. Tyto přípravky jsou ideální pro ochranu pšenice, ječmene, žita a triticale proti všem hospodářsky významným chorobám. Avastel® Pack je navržen tak, aby poskytoval nejlepší ochranu rostlinám před všemi hospodářsky důležitými chorobami obilnin jako jsou braničnatky, rzi, padlí, fuzariózy a skvrnitosti. Zjednodušeně lze říct, že tento balíček nabízí kombinaci účinných látek, které tvoří současnou špičku v účinnosti ve svých chemických skupinách (SDHI + azol), a to vše za rozumnou cenu. Balíček v poměru 10 l Pioli® + 5 l Promino® 300 EC je distribuován v jedné kartonové krabici.

První z komponentů balíčků, fungicid Pioli® obsahuje účinnou látku fluxapyroxad z chemické skupiny SDHI. Jedná se o systémově působící fungicidní látku, která proniká nadzemními částmi do rostliny a je pak cévním systémem rozváděna po celé rostlině. Fluxapyroxad velmi silně inhibuje klíčení spór patogenů, prodlužování a růst mycelia a rovněž sporulaci. Na mnoha místech tak přerušuje reprodukční systém hub. Vyniká jak preventivními, kurativními i rovněž eradikativními účinky, a to vše díky jeho schopnosti rychle pronikat do rostlinných pletiv, ale i zároveň se vázat na voskovou vrstvičku na povrchu listu. Zde pak vzniká částečný rezervoár účinné látky, která je odsud postupně dále uvolňována. Tím se efektivně prodlužuje celková doba účinku přípravku.  Vyniká rovněž schopností chránit nové přírůstky rostlin i v době po aplikaci. Koncepce balíčku Avastel® Pack dbá doporučení FRAC a účinnou látku fluxapyroxad kombinuje s prothioconazole obsažené v druhém komponentu - Promino® 300 EC. 

Promino® 300 EC je přípravek s extra silnou formulací 300 g/l účinné látky prothioconazole, což je stále jedna z nejúčinnějších látek ze skupiny azolů na kontrolu chorob obilnin. Široké aplikační okno od BBCH 25–69 umožňuje použití do všech obilnin (pšenice, ječmen, triticale, žito i oves) jak na jaře, tak na podzim. Zároveň ale Promino® 300 EC přináší díky svým širokým registracím farmářům určitou variabilitu, kdy je možné jej aplikovat buď samostatně nebo jako komplementárního partnera v tank-mixu také na ochranu ozimé a jarní řepky.

Avastel® Pack lze aplikovat v různých dávkách v závislosti na konkrétní situaci na poli a na intenzitě chorob. Doporučená dávka pro intenzivní porosty s předpokládaným intenzivním tlakem listových chorob je Pioli® + Promino® 300 EC 1 + 0,5 l/ha. Jedno balení Avastel® Pack tak nabízí kompletní ochranu 10 ha obilnin.

Avšak vzhledem k vysokému obsahu účinných látek v obou komponentech, pro porosty střední intenzity pěstování, či při středním tlaku chorob, zcela postačí ekonomická dávka Pioli® + Promino® 300 EC 0,8 + 0,4 l/ha, což pěstiteli umožní ošetřit až 12,5 ha.

Avastel® Pack pěstitelé nejlépe zhodnotí nasazením do intenzivně rostoucích porostů ve fázi mezi sloupkováním až do tvorby plně vyvinutého praporcového listu při výskytu prvních příznaků infekce listů nebo při signalizacích ošetření na braničnatku plevovou či pšeničnou. Avastel® Pack dokáže ale efektivně ochránit i klas, a to v případě, že je aplikován v případech pozdějších silných infekcí rzí a na ochranu před očekávaným výskytem klasových fuzarióz. 

Avastel® Pack doporučujeme používat v kombinaci s akcelerátorem systemických fungicidů Velocity®, což pomůže aktivně vtáhnout účinné látky do rostlinných pletiv a podpoří celkově vyšší i dlouhodobější účinnost zásahu.

Avastel® Pack je ideální volbou pro zemědělce, kteří chtějí poskytnout svým obilninám vynikající ochranu před chorobami za rozumně vynaloženou hektarovou cenu za funkční ošetření.