Přeskočit
Sapiens Erectus

Moudře a vzpřímeně

Správně zregulovat dobře se vyvíjející porost obilnin tak, aby jeho výnos nebyl znehodnocen polehnutím, jak jsme byli často svědky v loňské sezóně, je a bude důležitým intenzifikačním faktorem úspěšného pěstitele. Zejména v letošní sezóně, která díky všeobecně známým neblahým událostem bude tlačit ceny pšenice i ječmene pořádně vysoko. Adama přichází hned s dvěma novými regulátory růstu, které v ucelené technologii umožní dosáhnout kýženého úspěchu. Společný nákup bude navíc oceněn výhodnějšími cenami.
Sapiens Erectus

Erectus®

Erectus® je nový regulátor růstu obsahující osvědčenou účinnou látku ethephon v bezpečné formulaci, která umožňuje snadné pronikání účinné látky do pletiv rostlin, kde stimuluje biosyntézu ethylenu. Ten ve spolupráci s dalšími hormony zkracuje stonek a stimuluje syntézu zpevňujících látek jako je celulóza či lignin. Erectus® kromě zkrácení stébla a zvýšení odolnosti rostliny proti poléhání rovněž dokáže stimulací dalších enzymatických aktivit příznivě ovlivnit tvorbu zrna v klase.

Sapiens®

Další novinka Sapiens® je kombinovaný přípravek obsahující vyladěnou kombinaci osvědčených regulačních látek CCC + ethephon. Vhodně zvolené množství obou partnerských látek v přípravku dokáže podpořit odnožování, srovnat odnože i zpevnit spodní internodia v jednom zásahu. Nejenže zkracuje stéblo, ale také zvětšuje jeho průměr, a to zejména na jeho bázi. Zpevnění stébla rostliny pak zvyšuje její odolnost proti poléhání a do jisté míry dokáže i eliminovat nepříznivé působení lehčí formy infekce stéblolamu. Velkou výhodou tohoto dobře vyladěného mixu je jeho použití až do BBCH 37 (počátek objevení se praporcového listu), a to bez jakéhokoliv negativního efektu na architekturu stébla.  

Jak to jde dohromady

Oba přípravky můžeme vhodně použít v ozimé pšenici a ozimém i jarním ječmenu jako technologii kombinovaného ošetření, které nám dopomůže k nejlepšímu výsledku. Doporučené termíny použití i dávkovaní s ohledem k intenzitě pěstování ukazuje následující schéma.              

Výhodný nákup v balíčku

Vícestupňová regulace porostu se v moderní pěstitelské praxi používá čím dál častěji. Většinou se používá společný tank-mix s fungicidy či insekticidy, pokud je pro ně vhodný termín. Nedoporučujeme ale tank mix obecně s žádným herbicidem či hnojivem DAM 390, nebo přípravky obsahující síru nebo měď.  

Pro pěstitele, kteří se rozhodnout vyzkoušet celou popsanou technologii je pak určen balíček Sapiens Erectus Pack 20 l +10 l, který půjde flexibilně dávkovat na 13–20 ha dle zvolené situace popsané viz schéma výše. Cena balíčku pak ještě zvýrazní již tak dobrou cenu přípravků, které jsou ale nabízeny i samostatně.