Přeskočit
Mirador Uni

Nejlepší libero mezi fungicidy

Dříve populární Mirador® Xtra je letos poprvé nahrazen „bratříčkem“ Mirador® Uni, který kompletně vyhovuje novým limitacím v používání fungicidních látek. Jako výborný univerzální fungicid je Mirador® Uni použitelný od jara do podzimu s registracemi do 8 důležitých hospodářských plodin, což dobře demonstruje jeho možnost flexibilního nasazení po celou pěstitelskou sezónu.
Mirador Uni

Mirador® Uni obsahuje stejný azoxystrobin, ale původní cyproconozale je zde nahrazen difenoconazole. Představuje tak vyváženou kombinaci, kde účinná látka azoxystrobin propůjčuje přípravku preventivní účinnost včetně translaminárního efektu a zde rovněž žádaného green efektu. Účinek azoxystrobinu je především protektivní, a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Výhodou je ale poměrně dlouhodobé působení, kdy dokáže zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů. Druhá účinná látku Miradoru® Uni - difenoconazole - je systémová účinná látka s preventivními i kurativními účinky. Patří mezi triazoly, kde díky relativně nízké migraci účinné látky vyniká v rámci této skupiny dlouhodobostí účinku a v kurativním působení.

Mirador® Uni se v žádném zemědělském podniku neztratí. Se svými širokými registracemi do osmi důležitých polních plodin a minimálními omezeními najde vždy uplatnění. A to se dodatečné registrace do obilnin ještě připravují.

V řepce ozimé i jarní je největším škůdce bezesporu hlízenka. Není ale sama, v důsledku vysokého zastoupení řepky v osevních postupech narůstá škodlivost i dalších chorob. Mirador® Uni v dávce 1 l/ha výborně účinkuje jak proti hlízence obecné, tak proti fómovým hnilobám. Při nižším infekčním tlaku může být do květu použit samostatně, při nutnosti vyšší ochrany řepky potom ve sledu například s novinkovou kombinací Mirador® (0,6 l/ha) + Promino® 300 EC (0,4 l/ha).

Další plodinou, kde Mirador®Uni nalezne dobré uplatnění, je cukrovka. Zde je účinný proti cerkosporióze, rzi řepné, padlí řepnému a větevnatce řepné (Ramularia beticola), stejně jako proti rhizoctoniovým hnilobám. Pokrývá tak svými širokými registracemi ty nejčastější a nejzávažnějších choroby, se kterými se pěstitelé potýkají. Opět se nabízí systém ochrany s novým specialistou do cukrovky – Spyrale®, který v rámci antirezistentní strategie může být vhodnou volbou na prostřídání. Mirador® Uni v dávce 1 l/ha pak doporučujeme jako první ošetření, na druhou aplikaci si „schováme“ právě razantní Spyrale®, taktéž v dávce 1 l/ha. Pak se nám otevírá i cesta použít Spyrale® pro případnou třetí aplikaci, a to díky jeho možnosti použití 2x za sezónu, pokud bude nutná z hlediska vývoje počasí. V rámci rozšířeného povolení na menšinová použití je Mirador® Uni registrován do krmné řepy na stejné choroby jako v cukrovce, jeho aplikace je však zde možná 2x za sezónu.

Pěstitelé slunečnice jsou další skupinou farmářů, kteří mohou těžit z mimořádně širokého záběru Miradoru® Uni. Slunečnici Mirador® Uni účinně ochrání proti fómovým hnilobám, hlízence obecné a červenohnědé skvrnitosti slunečnosti.

Díky své univerzálnosti ÚKZÚZ rovněž zaregistroval Mirador® Uni v režimu menšinového použití pro aplikace v máku, hořčici bílé, černé i sareptské, lnu, lničce, konopí a brukvi řepáku, a to vždy jako ochranu proti hlízence obecné.

Pro zvýšení účinnosti doporučujeme přidávat do aplikací fungicidů proti houbovým chorobám akcelerátor systemických fungicidů Velocity®, a to v dávce 0,25 l/ha. Velocity® pomáhá aktivně vtáhnout účinné látky Miradoru® Uni do rostlinných pletiv, čímž dále podpoří celkově vyšší i dlouhodobější účinnost zásahu s prokazatelně pozitivním navýšením výnosu.