Přeskočit
Farmer

Nová síla proti plísni bramborové

Vypadávání účinných látek a tím i fungicidních přípravků, které je obsahují, zasáhlo v plné síle i problematiku ochrany brambor proti plísni bramborové. Společnost Adama však připravila již na letošní rok dva nové fungicidy Rival® Duo a Banjo® 500 SC, které dokáží efektivně a úsporně bývalá řešení nahradit. Právě včas. Oba přípravky jsou k dostání samostatně, ale pro pěstitele je i připraven ekonomicky výhodný balíček Banjo Rival Duo Pack.
Farmer

Rival® Duo

První novinkou je dvousložkový fungicid Rival® Duo, který obsahuje dvě momentálně široce používané účinné látky ve světovém bramborářství. Propamocarb hydrochlorid je karbamátový systemický fungicid s protektivní účinností. Redukuje růst mycelia a vývoj sporangií a spor patogena. Rovněž ovlivňuje biochemickou syntézu buněčných membrán. Partnerský cymoxanil patří do jiné skupiny, a to cyanoacetamidových oximů. Rychle penetruje do listů, kde je dále rozváděn a následně inhibuje šíření patogena. Mimo preventivní aktivitu vykazuje rovněž v časných stadiích infekce významný kurativní efekt. Obě účinné látky se tak výborně doplňují a spoluvytváří vysoce účinný přípravek na kontrolu plísně bramborové.

Jedná se tedy o systemický širokospektrální fungicid s preventivními, protektivními i kurativními účinky, který dokáže navíc zvýšit jak výnos, tak i kvalitu produkce. K výhodám použití přípravku bezesporu patří jeho perfektní pokrytí i distribuce účinných látek v celé rostlině a rychlá penetrace z listů do stonků rostlin. Tato vlastnost následně umožní jeho vysokou odolnost proti smyvu deštěm. Rival® Duo je bezpečný pro rostliny a nevykazuje žádné negativní efekty (např. ovlivnění sušiny, varnosti hlíz, uchování barevnosti atd. ) v průběhu dalšího zpracování komodity. Navíc je účinný i tam, kde je již detekována rezistence na fenylamidy. Je proto upřednostňovaným partnerem do případných tank-mixů, například s přípravkem Banjo® 500 SC.  

Banjo® 500 SC

Banjo® 500 SC je kontaktní fungicid obsahující účinnou látku fluazinam. Spolehlivě účinkuje na plíseň bramborovou s vedlejším účinkem na Alternaria spp. Dlouhodobý reziduální a antispolurační účinek se vhodně doplňuje s odolností proti smyvu deštěm.  Výborný partner do kombinace či fungicidních sledů s Rival® Duo. Přípravek navíc není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně povrchové i podzemní vody.

Fluazinam patří do skupiny účinných látek nitroanilinů s kontaktním účinkem. Inhibuje klíčení spor, průnik, růst a sporulaci hyf. Vyniká dobrou reziduální aktivitou a odolností vůči smyvu deštěm již za 15 minut. Po aplikaci vytváří na povrchu rostliny fungicidní film, který zabraňuje klíčení spor. Rovněž je fungicidní film vytvořen i na půdě, kde brání pronikání spor k hlízám a jejich následné infekci.

Protože se jedná o látku kontaktní, je přirozeným partnerem pro doplnění a na prostřídání účinnosti se systemickými fungicidy. Aplikuje se preventivně v intervalu 10 -14 dní. Při nižším infekčním tlaku a na počátku vegetace stačí dávka 0,3 l/ha. Při vyšším tlaku či v druhé části vegetace a v závěru vegetace, během stárnutí natě, používáme pak pro ochranu hlíz 0,4 l/ha.

 

Praktický balíček. Ladně spolu.

Při zakoupení funkčního balíčku Banjo Rival Duo Pack, pak postupujeme takto: Rival® Duo používáme zejména na první postřiky v postřikovém programu, a to až do celkově povoleného množství max. 4 x za sezónu. Při nižším infekčním tlaku jsou doporučené intervaly mezi postřiky 10-14 dnů, při silném infekčním tlaku pak interval zkracujeme na 7 dnů.  Následovat by měl být program postaven spíše na kontaktní účinné látce fluazinam. (např. Banjo® 500 SC), viz schéma níže. Další možností je přímo kombinovat tyto dva přípravky spolu, a to tak, že snížíme jejich doporučené dávky na nižší hranici a použijeme jako tank-mix. Rival® Duo + Banjo® 500 SC  v dávce 2 l + 0,3 l/ha.

Balíček Banjo Rival Duo Pack obsahuje 12 l Banjo® 500 SC + 60 l Rival® Duo. Co možná ocení pěstitelé nejvíce je balíčková cena přípravku Banjo® 500 SC, která je zde 1 890 CZK/l. Oproti samostatné ceně Banjo® 2 654 CZK/l* tak lze dosáhnout 29 % úspory. (*zde uvedené ceny jsou doporučené, tudíž orientační a mohou se u jednotlivých distributorů lišit). Zakoupením obou komponentů společně dosáhne tak pěstitel na významnou finanční úsporu, a přitom bude mít k dispozici kvalitní a účinný postřikový program k eliminaci škodlivosti plísně bramborové na svých polích.

 

Tank Mix s Velocity®

Obecně doporučujeme přidávat do aplikací fungicidů proti houbovým chorobám akcelerátor systemických fungicidů Velocity®, a to nejčastěji v dávce 0,25 l/ha, která pomůže aktivně vtáhnout účinné látky do rostlinných pletiv, čímž podpoří celkově vyšší i dlouhodobější účinnost zásahu.