Přeskočit
Promino

První zásah, to je základ

Masivní vypadávání tradičních účinných látek, které si pěstitel léta volil na efektivní ochranu obilnin před houbovými chorobami, postihne i prochloraz. Letos tedy naposledy může farmář použít oblíbené přípravky, které jej obsahují, jako například Mirage® 45 ECNA nebo Kantik® s výhledem možnosti spotřebování zásob zřejmě až do roku 2023. Ale co pak dál? Jednou z nových možností je použít zajímavé řešení: balíček Mirage® C + Promino®.
Promino

T1 aplikace

Proti komplexu chorob pat stébel, které často v různých intenzitách napadají naše pole přezimujících obilnin, je vhodné důmyslně zasáhnout. Problematika ale není jednoduchá. Na poli většinou identifikujeme různé druhy a variety škodlivých hub, většinou rodu: Pseudocercosporella, Fusarium, Rhizoctonia, plíseň sněžnou a další. Co s tím? Co může nahradit do budoucna oblíbenou a široce používanou účinnou látku prochloraz, kterou budeme mít letos k dispozici zřejmě naposledy, a to ještě v omezeném množství? Odpovědí může být logický tank-mix dvou účinných látek: cyprodinyl + prothioconazole.Mirage® C

První přípravkem, který může být funkční náhradou, je novinka Mirage® C. Je to fungicid obsahující účinnou látku cyprodinyl v množství 750 g/kg ve formě dispergovatelných granulí. Cyprodynil přináší jiný mechanizmus účinku (dle hodnocení FRAC) spolu s vysokou úrovní ochrany před prvními jarními infekcemi ozimých obilnin. Účinkuje na všechny formy pravého stéblolamu a nehrozí zde křížová rezistence s jinými skupinami fungicidů. Není to však zdaleka vše, kromě perfektní kontroly pravého stéblolamu přípravek účinkuje i na další choroby časného jara, jako je rhizoctonia, fuzariózy, padlí travní a listové skvrnitosti. Přípravek přináší hloubkově systémový účinek, což znamená, že účinná látka je akropetálně rozváděna vodivými pletivy po celé rostlině. Ale co k tomu ještě přidat, aby účinek byl dokonalý?Promino® 300 EC

Druhou fungicidní novinkou v portfoliu přípravků Adama je Promino® 300 EC. Jedná se o fungicid obsahující extra silnou dávku prothioconazole, tedy 300 g/l. Je široce použitelný v ozimých a jarních obilninách, navíc má registrace i v ozimé a jarní řepce. To z něj dělá univerzálního pomocníka, který se může používat samostatně, ale také jako komplementární partner pro řadu dalších fungicidů a typů použití. V případě prvních aplikací v obilninách Promino® 300 EC zde posiluje a dále umocňuje účinnost na fuzariózy, padlí travní nebo na první výskyty braničnatek.Balíček Mirage® C + Promino®

Je výhodnou obchodní nabídkou dvou vysoce komplementárních fungicidů pro razantní první, přitom širokospektrální zásah do ozimé pšenice a ozimých ječmenů. Přinese vynikající kontrolu všech jarních infekcí včetně všech forem pravého stéblolamu i obávaných rhizoctonií. Jeho praktické složení: 20 kg + 20 l umožní velmi flexibilní dávkování, a to dle skutečné situaci na poli. Vyzkoušejte si již letos nové řešení, které v budoucnu může výborně vyhovět požadavkům pěstitele na první jarní ozdravný zásah pro přezimující obilniny. Dokáže kontrolovat kompletní spektrum vyskytujících se chorob a zároveň umožní pěstiteli velkou flexibilitu při volbě dávkování, které bude lépe odpovídat konkrétní úrovni zjištěné infekce.